zondag, 20. maart 2016 - 13:57 Update: 20-03-2016 18:42

Amsterdam: voetgangers stoppen het minst voor rood verkeerslicht

Amsterdam investeert 33 miljoen in verkeersveiligheid
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Amsterdam gaat met het Meerjarenplan verkeersveiligheid 2016-2021 de komende vijf jaar 33 miljoen euro in verkeersveiligheid investeren. Dit heef de gemeente Amsterdam zondag laten weten.

In het Meerjarenplan verkeersveiligheid 2016-2021 staan maatregelen om de veiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. De hoofdstad gaat het geld gebruiken om de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden veiliger maken. Daarnaast zet de gemeente in op gedragsverandering.

Wethouder Litjens (Verkeer): “Amsterdam is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Dat vraagt ook om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van ongelukken, met name bij kwetsbare groepen als ouderen en kinderen. We pakken daarom gevaarlijke plekken, zogenaamde ‘black spots’ aan, en maken stoepen en fietspaden veiliger". 

"Als overheid doen we wat we kunnen, maar ik vind het ook belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijk zijn in het verkeer. Iedereen weet immers dat het veiliger is om je aan de snelheid te houden, je hand uit te steken of lampjes op je fiets te hebben. Amsterdammers geven verkeersveiligheid nu een 6,5. We gaan er hard aan werken om dat beter te maken”, aldus Litjens

Preventie

Amsterdam zet in op het voorkomen van ongevallen door onveilige wegdelen aan te pakken en het bevorderen van veilig verkeersgedrag, zoals je houden aan de maximumsnelheid. Ook gaat de gemeente schoolomgevingen veiliger maken door veiligheidsschouwen en onderzoek, in nauwe samenwerking met leerlingen, ouders en de scholen zelf. 

Daarnaast kan de stad door onderzoek de aanpak van verkeersveiligheid nog meer toespitsen. Zo wordt met scanauto’s de staat van de 50 km wegen in kaart gebracht. Met die informatie kan precies bepaald worden waar bijvoorbeeld groot onderhoud nodig is, om zo verkeersongevallen te voorkomen.

Ruimtelijke maatregelen

De gemeente houdt de veiligheid van wegen en kruispunten continu in de gaten, en er komen maatregelen wanneer dat nodig is. Met de aanpak van blackspots heeft de gemeente sinds 2001 al een groot aantal onveilige situaties aangepakt. Het aantal zogenoemde ‘black spots’ is de afgelopen jaren fors afgenomen: in 2009 waren er nog 66. In de komende periode zijn dat er naar verwachting zo’n 15 per jaar.

Veilig verkeersgedrag

De meest kwetsbare doelgroepen zijn kinderen en ouderen op de fiets, en snor- of bromfietsers. Fietsers zijn vaak betrokken bij eenzijdige ongelukken. Het blijkt dat voetgangers, fietsers en snorfietsers het meeste risicogedrag vertonen: voetgangers stoppen het minst voor rood, snorfietsers rijden vaak te hard en minder dan de helft van de fietsers heeft aan beide kanten goede verlichting. 

Bewustwording van dit gedrag is van groot belang. Door verkeerseducatie, campagnes en handhaving werkt Amsterdam aan het verder terugbrengen van de verkeersongevallen.

Categorie:
Provincie: