maandag, 21. maart 2016 - 12:54 Update: 21-03-2016 18:17

'Visverbod grote delen Noordzee nodig voor herstel natuurwaarden'

'Er moet een visverbod voor grote delen Noordzee komen'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Voor grote stukken van de Noordzee moet een volledig visverbod komen. Daarvoor pleit een groep wetenschappers, zo meldt dagblad Trouw.

Ze schrijven in een brief aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken dat de geschonden natuurwaarden in de Noordzee alleen kunnen herstellen als de visserij in bedreigde gebieden volledig wordt stilgelegd. De wetenschappers willen dat Schultz de visserij in het Friese Front en het naastgelegen natuurgebied Centrale Oestergronden volledig uitbant. Dat komt neer op ongeveer een tiende deel van het Nederlandse Continentale Plat, dat in totaal 58.000 vierkante kilometer groot is, zo meldt de krant.

De wetenschappers schrijven verder in de brief: 'Als die gebieden niet geheel worden gesloten voor alle vormen van visserij is niet te verwachten dat de natuurwaarden echt zullen herstellen.' Maar het is volgens hen niet genoeg om de visserij alleen te beperken. 'Ook een lage visserijdruk heeft een duidelijk meetbaar effect op het ecosysteem.'

Als Nederland deze zomer in Brussel voorstellen moet doen voor betere bescherming van de ecosystemen in de Noordzee zal minister Schultz het pleidooi van de wetenschappers 'meewegen in de besluitvorming', zo heeft zij laten weten.

 

 

 

Categorie:
Provincie: