maandag, 21. maart 2016 - 18:47 Update: 22-03-2016 7:48

Provincie Utrecht tegen 130 km/u op A2

Provincie Utrecht tegen 130 km/u op A2
Foto: Archief FBF
Utrecht

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 21 maart heeft het college van de provincie Utrecht toegezegd een zienswijze in te dienen tegen naar de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op het traject Vinkeveen en Holendrecht 's nachts.

Van Maarssen tot Vinkeveen mag ' s nachts al 130 gereden worden. Het Rijk wil dit traject verlengen, om op termijn ook overdag tussen Utrecht en Amsterdam de snelheid te verhogen tot 130 km/u.

'Onderzoek RIVM afwachten'

Al in november heeft Provinciale Staten een motie aangenomen waarin ze het college opdragen een negatieve zienswijze in te dienen tegen de snelheidsverhoging op de A2 in het algemeen. In dat licht heeft gedeputeerde Pennarts op verzoek van de PvdA toegezegd ook op het deeltraject Vinkeveen-Holendrecht bezwaar aan te tekenen. Ook zal ze daarbij aangeven dat het wenselijk is het nadere onderzoek van het RIVM af te wachten over de vraag of de Europese normen voor luchtkwaliteit niet worden overschreden, waar onlangs in een aangenomen Kamermotie om is gevraagd. Statenlid van de PvdA Julie d’Hondt die hierover vragen stelde aan het college zegt: “Zolang de auto-industrie er nog niet in slaagt om schone, stille en veilige (bijvoorbeeld zelfrijdende) auto’s te produceren voor een redelijke prijs, is het niet verstandig om overal maar zo snel mogelijk de maximumsnelheid op snelwegen te verhogen tot 130 km/u”. 

Categorie:
Provincie: