dinsdag, 22. maart 2016 - 15:12

Zorgverzekeraar betaalt mee aan vakleerkrachten

Zorgverzekeraar betaalt mee aan vakleerkrachten
Foto: SXC
Leeuwarden

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt het tot een actieve en gezonde leefstijl en zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten.

Daarom streeft de PO-Raad ernaar dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. De komende tijd besteedt de PO-Raad regelmatig aandacht aan bewegingsonderwijs. In dit zevende artikel staat de publiek-private samenwerking tussen Sport Fryslan, Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar centraal. Zij vonden elkaar in de wens om kinderen meer en beter te laten bewegen.  

 

Categorie:
Provincie: