donderdag, 31. maart 2016 - 10:10 Update: 31-03-2016 11:41

Overlastgevende asielzoekers geïsoleerd en gestraft

Sobere opvangvoorziening voor overlastgevende asielzoekers
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wil een aparte, sobere opvangvoorziening creëren voor overlastgevende asielzoekers. Op deze manier worden zij geïsoleerd en gestraft voor hun gedrag en kunnen de andere asielzoekers veilig in de opvang verblijven. Dijkhoff komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat het aparte regime voor overlastgevende en criminele asielzoekers strenger en soberder zal zijn dan het regime in andere opvangvoorzieningen, uiteraard binnen de geldende juridische kaders. Te denken valt aan een dagelijkse (ipv wekelijkse) meldplicht, het schrappen van zakgeld en verplichte deelname aan bijeenkomsten die gericht zijn op gedragsverandering. Dijkhoff wil hiermee niet alleen de daders aanpakken, maar ook de veiligheid en het welzijn van andere asielzoekers in de opvang beter waarborgen. Plaatsing in een dergelijke aparte voorziening wordt een aanvullende sanctiemaatregel op de overige sanctiemaatregelen die het COA al kan opleggen, bijvoorbeeld het ontzeggen van opvang of het inhouden van leefgeld.

Dijkhoff schrijft dat iedereen in Nederland zich moet houden aan de wet en de Nederlandse normen en waarden moet respecteren. Dit geldt ook voor asielzoekers. Om het verbod op onaanvaardbaar gedrag zoals discriminatie, bedreiging of intimidatie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, heeft het COA de interne sanctiemaatregelen aangescherpt. Dergelijk gedrag naar medebewoners, medewerkers of vrijwilligers wordt niet getolereerd. Het COA zal in die gevallen in beginsel de opvang voor een periode van een week ontzeggen. Ook kunnen eventuele strafrechtelijke maatregelen volgen. Bij vermoedelijke strafbare feiten wordt altijd de politie ingeschakeld.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: