maandag, 11. april 2016 - 10:40 Update: 11-04-2016 11:17

Jonge vrouwen steeds vaker schuldig aan winkeldiefstal

Jonge vrouwen vaker schuldig aan winkeldiefstal
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Winkeliers in Nederland hebben de afgelopen jaren voor miljoenen verhaald op winkeldieven. Via de stichting Afrekenen met Winkeldieven werd meer dan € 2,5 miljoen door winkeldieven betaald. Uit de cijfers van de stichting blijkt eveneens dat jonge vrouwen zich steeds vaker schuldig maken aan winkeldiefstal.

In de leeftijd tussen 18 en 25 is het aantal mannelijke en vrouwelijke daders gelijk. Daarnaast daalt de gemiddelde leeftijd van winkeldieven. In 2011 was een winkeldief gemiddeld 42 jaar, in 2015 zakte dat gemiddelde naar 39. De cijfers laten zien dat winkeldiefstal nog steeds een hardnekkig probleem is en dat nieuwe stappen nodig zijn om winkeldiefstal aan te pakken. 

De cijfers van de stichting Afrekenen met Winkeldieven laten zien dat er geen verschil meer is tussen mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 25. Waar in 2011 mannen in alle leeftijden zich vaker aan winkeldiefstal schuldig maakten, is er in deze categorie geen verschil meer. Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland: ”Het laat zien dat er bij dit onderwerp sprake is van een snellere emancipatie dan bij andere misdrijven.” 

Dat winkeldiefstal een geëmancipeerd delict is, blijkt ook wel uit het feit dat meer dan 25 procent van de winkeldieven ouder dan 50 jaar is. Overigens komt wel naar voren dat de gemiddelde leeftijd van winkeldieven daalt. Deze was in 2011 nog ruim 42 jaar, maar is in 2015 gedaald naar 39 jaar. Volgens Van Steeg komt winkeldiefstal nog steeds onder alle leeftijden voor, maar is er wel een daling waarneembaar. 

Detailhandel Nederland pleit voor nieuwe stappen

Winkeldiefstal is nog steeds een groot probleem in Nederland en een veel voorkomend delict, met grote gevolgen voor de winkelier. Het in rekening brengen van € 181,- door de winkelier is inmiddels een geaccepteerd middel om winkeldiefstal tegen te gaan. Detailhandel Nederland pleit voor nieuwe stappen om winkeldiefstal in Nederland gezamenlijk te bestrijden. “Graag zouden we zien dat binnen het strafrecht meer ruimte komt voor financiële genoegdoening voor de winkelier. Nu verdwijnt de boete die een officier van justitie oplegt voor winkeldiefstal in de schatkist, maar door de wet zo aan te passen dat ook de winkelier altijd wordt gecompenseerd voor geleden schade, zal de aangiftebereidheid stijgen en wordt het vertrouwen van de winkelier in de autoriteiten versterkt. Een win-win situatie.” Aldus Van Steeg.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: