woensdag, 13. april 2016 - 13:37 Update: 13-04-2016 19:22

Bart van U. krijgt alleen TBS en dwangverpleging

Bart van U. veroordeeld tot TBS voor ombrengen zus en Els Borst
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De 40-jarige Bart van U. is dinsdag door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot TBS en dwangverpleging voor het doden van Els Borst en zijn zus Lois. Dit meldt de rechtbank Rotterdam woensdagmiddag.

'De rechtbank concludeert met betrekking tot de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte dat het bewezen verklaarde niet aan hem kan worden toegerekend en acht verdachte derhalve niet strafbaar en zal de verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging', aldus de rechtbank.

Geen moord

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat in beide gevallen moord niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

De verdachte heeft op buitengewoon gewelddadige wijze Els Borst en zijn zus Lois om het leven gebracht. De verdachte heeft door zijn daad de slachtoffers het meest fundamentele recht dat hen toekwam, namelijk het recht op leven, ontnomen. De dood van Els Borst, een minister van Staat, heeft Nederland en de rechtsorde ernstig geschokt. Tijdens haar leven stond zij voor haar ideeën, ook die met betrekking tot een waardig levenseinde. De verdachte heeft haar een waardig einde ontnomen. 

Met het doden van zijn zus - die blijkens het dossier niet wilde dat haar broer dakloos werd en hem onderdak wilde blijven bieden - heeft de verdachte zijn familie in een familiedrama doen belanden. Zij moeten verder met de wetenschap dat hun zoon respectievelijk hun broer - hun dochter/zus om het leven heeft gebracht. Dit is door de zus van de verdachte indringend onder woorden gebracht toen zij op de zitting gebruik maakte van haar spreekrecht.

TBS en dwangverpleging

De rechtbank onderschrijft de conclusie van de deskundigen dat oplegging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege noodzakelijk is. De verdachte is niet alleen psychisch ernstig ziek, maar is daardoor ook extreem gevaarlijk. 

De veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen eisen de terbeschikkingstelling van de verdachte met verpleging van overheidswege. Dat oordeel is gegrond op de ernst en aard van de bewezen verklaarde feiten en het gevaar voor herhaling. 

Langdurige behandeling

De rechtbank gaat - gelet op het gebrek aan ziektebesef en –inzicht bij de verdachte en de onverzettelijkheid in zijn (waan)denken - er van uit dat de verdachte een zeer langdurige, jarenlange behandeling nodig zal hebben.

Categorie:
Provincie: