vrijdag, 15. april 2016 - 8:11 Update: 15-04-2016 11:33

Accreditatie eliteschool EuroPort Business ingetrokken

Minister trekt stekker uit EuroPort Business School
Foto: Archief EHF
Den Haag

EuroPort Business School (EPBS) raakt met onmiddellijke ingang de accreditatie voor de hbo-bacheloropleiding International Business and Management Studies kwijt. Het intrekken van de erkenning van deze opleiding leidt er toe dat EPBS de status van rechtspersoon voor hoger onderwijs zal verliezen en geen graden meer mag verlenen.

Minister Bussemaker neemt dit besluit op advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) omdat de opleiding van onvoldoende kwaliteit is. Verder stelt de NVAO onder andere vast dat de toetsing en de gerealiseerde eindkwalificaties onvoldoende zijn en dat er substantiële tekorten zijn bij de studiebegeleiding en de informatievoorziening.

EPBS moet er voor zorgen dat de huidige studenten op de hoogte worden gesteld van dit besluit en moet de huidige studenten in staat stellen hun opleiding af te ronden. EPBS heeft tegen het besluit hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dit beroep zal op 19 mei 2016 op een zitting worden behandeld.