maandag, 18. april 2016 - 14:30 Update: 18-04-2016 14:34

Steeds minder gratieverzoeken ingediend

Steeds minder gratieverzoeken ingediend
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal gratieverzoeken dat jaarlijks wordt ingediend blijft elk jaar steeds verder dalen. Dit meldt het CBS maandag.

'In 2015 dienden veroordeelden 1 163 gratieverzoeken in, ruim 260 minder dan een jaar eerder. In 2005 werden nog bijna 3 900 verzoekschriften ingediend', aldus het CBS.

Bij een gratieverzoek vraagt een veroordeelde om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van één of meerdere straffen. Het kan hier gaan om een vrijheidsstraf, een taakstraf, maar ook een geldboete. 

28 procent kreeg gratie

De rechter nam in 2015 over 745 gratieverzoeken een beslissing. Van deze beslissingen resulteerde 64 procent in een afwijzing en 28 procent in een onvoorwaardelijke gratieverlening. 

In de resterende 8 procent van de gevallen werden extra voorwaarden gesteld aan de gratieverlening, zoals het betalen van een schadevergoeding of een boete.

Bij een deel van de verzoeken nam de rechter geen beslissing. Dat kan gebeuren omdat het verzoek is ingetrokken, de indiener van het verzoek is overleden of omdat het verzoek niet voldeed aan de gestelde eisen.

Categorie:
Provincie: