vrijdag, 22. april 2016 - 8:15 Update: 22-04-2016 10:48

Studenten sturen minister brandbrief

Studenten sturen brandbrief naar minister voor basisbeurs
Den Haag

De studenten- en jongerenorganisaties de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en FNV Jong hebben vandaag een brandbrief aan de minister gestuurd. De organisaties voelen de absolute noodzaak om maatregelen te nemen tegen de groeiende kansenongelijkheid in het hoger onderwijs.

Dit bleek de afgelopen weken uit de rapporten de Staat van het Onderwijs van de Inspectie en een onderzoek van het ministerie naar de gevolgen van het leenstelsel. LSVb voorzitter Stefan Wirken: ‘De minister erkent de problemen in zekere mate maar doet nog niets. Het is absolute noodzaak dat er wordt ingegrepen om te zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen’.

In de brief doen de organisaties een oproep om het leenstelsel terug te draaien en derhalve de basisbeurs her in te voeren. Als de politiek daar niet toe bereid is wordt er verzocht om zo snel mogelijk een aantal concrete maatregelen in te voeren om de kansenongelijkheid te beperken. Zo zou de aanvullende beurs verhoogd moeten worden. Dit is een beurs voor studenten wiens ouders een laag inkomen hebben. Door het wegvallen van de basisbeurs zijn zij er netto erg op achteruit gegaan. FNV Jong voorzitter Esther Crabbendam: 'Door het leenstelsel is de drempel om te gaan studeren te hoog geworden. Om het onderwijs toegankelijk te houden moet er op korte termijn worden ingegrepen door voor kwetsbare groepen de aanvullende beurs te verhogen.’

Categorie:
Provincie: