zaterdag, 23. april 2016 - 8:52 Update: 23-04-2016 9:03

Slechts 10% geld getroffen Nepal naar wederopbouw gegaan

Slechts 10% geld getroffen Nepal naar wederopbouw gegaan
Foto: SHO/Giro555
Den Haag

De hulpverlening van het afgelopen jaar, in het door een aardbeving getroffen Nepal, was vooral gericht op noodhulp.

Eerste levensbehoeften

'Met geld van Giro555 zijn tot nu toe 600.000 mensen bereikt met hulp, zoals voedsel en water, medische zorg en tijdelijk onderdak', meld en de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zaterdag in een rapport. 

Bureaucratie

Gecompliceerde overheidsprocedures en trage politieke besluitvorming vormen een groot obstakel voor de daadwerkelijke wederopbouw. Voor twee en een half miljoen mensen is het een jaar na de aardbeving nog steeds onzeker wanneer ze een permanent en veilig huis kunnen bouwen.

'Er is ontzettend veel goed werk gedaan om de vele noden van de getroffenen te verlichten. Maar we hadden na een jaar meer zekerheid willen hebben over hoe we mensen de komende tijd kunnen steunen bij de huizenbouw. Dat is frustrerend. Hulporganisaties vragen de verantwoordelijke autoriteiten dan ook om meer snelheid te maken in besluitvorming en het faciliteren van hulp', zegt Gijs de Vries, voorzitter van de Nationale Actie 'Nederland helpt Nepal', die op dit moment in Nepal projecten van hulporganisaties bezoekt die werken met geld van Giro555.

25 miljoen euro ingezameld

Mensen in Nederland gaven vorig jaar massaal voor de aardbevingsslachtoffers in Nepal. Van de 25 miljoen euro die bijeen werd gebracht, is inmiddels 60% uitgegeven. Het geld ging voor 90% naar noodhulp en 10% naar wederopbouw. 

Zo werden 246.000 mensen geholpen met tijdelijk onderdak, kregen 95.000 mensen toegang tot drinkwater, werden 82.000 dekens uitgedeeld en 18.000 kinderen ingeënt. Het meeste geld ging naar tijdelijk onderdak (€4,2 miljoen) en de aanleg van watersystemen en toiletten (€ 3,3 miljoen).

Aangezien de kans reëel is dat Nepal ooit weer getroffen zal worden door grote aardbevingen, is alle hulp gericht op building back safer. Duizenden mensen volgen opleidingen tot metselaar en elektricien. Dorpsbewoners krijgen voorlichting over het bouwen van zo veilig mogelijke woningen. Scholen worden herbouwd volgens strenge veiligheidsvoorschriften.

Hulpverleners zijn voorzichtig positief over de stappen die de overheid de afgelopen week heeft genomen op het gebied van huizenbouw, waarbij het lijkt dat ze op korte termijn bouwtoestemmingen gaan krijgen. 

'Nepal is een prille democratie. Besluitvorming loopt langzaam en procedures zijn nog niet efficiënt uitontwikkeld. Maar de aardbevingsslachtoffers willen perspectief. Ze verliezen steeds verder hun vertrouwen in hun overheid. Sommigen gaan nu zelf herbouwen, zonder goede materialen, op niet veilige manieren. Dat is geen wenselijke situatie. Wij hopen dat er nu vaart in gaat komen. Wij zijn er klaar voor de Nepalezen ook in deze volgende fase bij te staan.'

Bijna 9.000 doden

Bij de aardbevingen op 25 april 2015 en 12 mei kwamen 8.898 mensen om. Een half miljoen huizen werd verwoest. De situatie in het land verslechterde daarna doordat de levering en distributie van brandstof, gas en hulpgoederen stokte als gevolg van grensproblemen. 

Het bestuur van Giro555 heeft besloten om de termijn waarop het geld van het Nederlandse publiek kan worden gebruikt voor wederopbouw te verlengen van 2 naar bijna 3 jaar. Op die manier kunnen hulporganisaties ook bouwwerkzaamheden ondersteunen.

Categorie:
Provincie: