maandag, 25. april 2016 - 10:05 Update: 25-04-2016 10:08

ANWB op zoek naar hinderlijke knelpunten

ANWB op zoek naar hinderlijke knelpunten
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De ANWB is op zoek naar hinderlijke knelpunten volgens de weggebruiker. De bond wil weten waar weggebruikers oponthoud ervaren nu het elke dag drukker wordt op de weg. Niet alleen op snelwegen maar juist ook op provinciale wegen en wegen in de stad.

De filezwaarte is het afgelopen jaar met 20 % gestegen en de bond verwacht dat de komende jaren het aantal knelpunten verder zal toenemen. De ANWB streeft naar een vlotte doorstroming van het verkeer. Daarom is het van belang goed zicht te krijgen op alle plekken waar leden vaak (nieuwe) knelpunten ervaren. Op de website kunnen weggebruikers ook zelf bedachte oplossingen aangeven waardoor de doorstroming op die plek beter kan.

De ANWB heeft een vrij goed overzicht van de files op snelwegen. Met deze actie wil de bond ook zicht krijgen op de andere knelpunten die leden ervaren, zoals volle op- en afritten, verkeerd afgestelde verkeerslichten, drukke provinciale wegen of volle toegangswegen van steden. 

Er zijn bepaalde knelpunten, die bij weggebruikers berucht zijn:

Roermond Outlet N280. Vooral op feestdagen staan alle wegen richting de Designer Outlet in Roermond helemaal vast. Iedere avond is er filevorming op de A29 vanaf het Vaanplein richting de Hoeksche Waard. Al het verkeer dat Rotterdam in zuidelijke richting wil verlaten, komt al vroeg in de stad zelf in de file te staan. Dagelijks staat er file tussen Leiden-Zuid en Wassenaar op het laatste stukje van de A44. Deze file wordt veroorzaakt door kruisend verkeer en verkeer dat bij Wassenaar de A44 op wil.

Het verkeer staat vaak vast op de N50 bij Kampen. Een gedeelte van deze weg is twee rijstroken breed, maar doordat de weg op sommige plekken maar over één rijstrook beschikt, staat het verkeer hier vaak stil. 

Weggebruikers kunnen de knelpunten melden op een digitale kaart via deze link.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):