maandag, 25. april 2016 - 12:20 Update: 25-04-2016 12:22

Geldboete van €1.600 opgelegd in weigerzaak stagiaire Drachten

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Drachten

De officier van justitie heeft vandaag voor de kantonrechter in Leeuwarden een geldboete van €1.600,- waarvan € 800,-voorwaardelijk geëist, wegens discriminatie en een proeftijd van 2 jaar.

Daarnaast heeft de officier gevraagd om het slachtoffer een schadevergoeding toe te kennen van € 1.513,38. De kantonrechter heeft direct vonnis gewezen en het vonnis is conform de eisvan de officier van justitie. Alleen de proeftijd is drie jaar geworden in plaats van de gevraagde twee jaar.

Aangifte

Het Openbaar Ministerie besloot in februari dit jaar de 42-jarige man uit Opeinde te vervolgen wegens discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid.

Het OM kwam tot deze beslissing omdat het Wetboek van Strafrecht (artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht) bepaalt dat discriminatie in de uitoefening van een bedrijf vanwege homoseksuele gerichtheid verboden is.  Dit betekent volgens het OM dat verdachte, hoewel het hem vrijstaat zijn leven in te richten in overeenstemming met zijn geloofsovertuiging, anderen niet op grond van seksuele gerichtheid achter mag stellen of uitsluiten in de uitoefening van zijn bedrijf.

Door de wetgever is bewust gekozen voor de term “gerichtheid” om daarmee duidelijk te maken dat discriminatie niet alleen vanwege de seksuele geaardheid verboden is, maar ook om het daarnaar leven.

Verdachte zou, vanwege zijn geloofsovertuiging, een sollicitant voor een stageplaats in zijn bedrijf hebben afgewezen, vanwege diens homoseksuele gerichtheid.  Hiervan is door de aangever en diens school aangifte gedaan. De verdachte moest vandaag voorkomen voor een zitting bij dekantonrechter.