zondag, 1. mei 2016 - 20:04 Update: 02-05-2016 17:08

Greenpeace:miljoenen mensen terecht bezorgd over geheime TTIP-documenten

Geheime TTIP-documenten door Greenpeace onthuld
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Maandagochtend heeft Greenpeace Nederland geheime documenten van de TTIP-onderhandelingen onthuld. Dit meldde Greenpeace zondagavond al.

'Daarmee laten we zien hoe onder andere milieu, voedselveiligheid en klimaat op het spel worden gezet. Greenpeace eist dat de onderhandelingen voor het handelsverdrag tussen EU en VS direct worden stopgezet', aldus Greenpeace.

Bedrijfsleven praat mee

'Deze documenten laten zien dat miljoenen mensen terecht bezorgd zijn over TTIP', zegt Faiza Oulahsen, campaigner bij Greenpeace Nederland. 'TTIP is een gigantische verschuiving van de macht van burgers naar grote bedrijven.' Uit de teksten blijkt keer op keer dat het bedrijfsleven heeft mogen meepraten. En dat terwijl burgers en maatschappelijke organisaties niet tot nauwelijks worden geraadpleegd.

Vanuit het oogpunt van milieu- en consumentenbescherming zijn de volgende punten het meest zorgwekkend.

Belangrijke milieumaatregelen dreigen te worden geschrapt

Normaal gesproken hebben landen altijd het recht om handel te reguleren ter bescherming van mens en milieu. In geen van de hoofdstukken die Greenpeace in bezit heeft, is dat recht opgenomen. De EU en VS lijken de belangen van multinationals boven de bescherming van mens en milieu te stellen.

Klimaatactie wordt moeilijker

Terwijl eind vorig jaar in Parijs afspraken zijn gemaakt om het klimaat te beschermen, voorspellen de gelekte documenten weinig goeds op dat vlak. Zo is het niet mogelijk de import aan banden te leggen van CO2-intensieve brandstoffen zoals olie uit teerzanden.

Voorzorgsbeginsel

Het in de EU gebruikelijke principe dat alleen producten die bewezen veilig zijn op de markt komen, wordt in de gelekte documenten vervangen door een in de VS gebruikelijke benadering dat gevaarlijke stoffen niet verboden maar ‘gemanaged’ worden. Dit ondermijnt de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om hormoonverstorende stoffen te weren.

Categorie:
Provincie: