maandag, 2. mei 2016 - 15:20 Update: 02-05-2016 15:24

Veel signalen van onderbetaling schoonmakers in horeca na inspectie door SZW

Veel signalen van onderbetaling schoonmakers in horeca na inspectie door SZW
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Bij een controle van de schoonmaakwerkzaamheden in 44 horecaondernemingen, vooral restaurants en eetcafés, werden bij 6 ondernemingen door de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) maandagmiddag.

'Daarnaast doet de Inspectie nog nader onderzoek bij 22 ondernemingen. De actie van de Inspectie SZW vond vorige week donderdag plaats in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Groningen', aldus SZW.

Signalen onderbetaling

Bij 4 horecaondernemingen werden overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Totaal zijn bij deze 4 horecaondernemingen 5 vreemdelingen aangetroffen voor wie een tewerkstellingsvergunning was vereist. Bij 5 horecaondernemingen zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag vastgesteld. 

Overtredingen van de Arbeidstijdenwet werden bij 4 horecaondernemingen geconstateerd. Bij 1 van deze horecaondernemingen werkte een arbeidskracht, sinds 2010, 7 dagen per week en had naar eigen zeggen nog nimmer een dag vrij gehad.

Daarnaast kreeg de Inspectie 20 signalen van onderbetaling. In het kader van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag worden deze nader onderzocht. Ook constateerde de Inspectie dat bij 4 horecaondernemingen arbeidskrachten een uitkering ontvingen van de gemeente of van het UWV. De betrokken instanties worden door de Inspectie hiervan in kennis gesteld.

Categorie:
Provincie: