woensdag, 11. mei 2016 - 13:48 Update: 11-05-2016 14:15

Meer macht voor Europol in strijd tegen terreur

Meer macht voor Europol in strijd tegen terreur
Foto: Europol
Den Haag/Brussel

Woensdag heeft het Europees Parlement (EP) ingestemd met nieuwe bevoegdheden waardoor het Europese politieagentschap Europol beter en sneller in staat is terrorisme, cybercrime en andere wetsovertredingen en bedreigingen te bestrijden.

De nieuwe bevoegdheden gaan gepaard met strenge voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens en democratische controle', meldt het EP woensdag.

Sneller inspelen op bedreigingen

De nieuwe regels, waarover in november met de Raad al een akkoord is gesloten, geven Europol een sterker mandaat om grensoverschrijdende misdaad en terreurdreiging te bestrijden, vooral omdat Europol nu speciale eenheden kan oprichten die sneller in kunnen spelen op bedreigingen. 

Maar ook op bestaande eenheden, zoals het Europese antiterrorisme centrum dat sinds 1 januari operationeel is, worden nieuwe regels van toepassing.

Snellere verwijdering terreurpropaganda van internet

Europol zal in sommige gevallen direct informatie met private partijen, zoals bedrijven of NGO's, kunnen uitwisselen en daardoor sneller kunnen handelen. Zo kan het bijvoorbeeld een aanbieder van een sociaal netwerk als Facebook direct benaderen om een profiel dat wordt beheerd door IS te verwijderen.

Informatie-uitwisseling

Om informatie-uitwisseling te bevorderen gaat Europol jaarlijks aan het EP, de Raad, Commissie en nationale parlementen rapporteren over de informatie die door de lidstaten wordt aangeleverd.

Gegevensbescherming en democratische controle

De nieuwe bevoegdheden gaan gepaard met extra waarborgen voor gegevensbescherming en parlementair toezicht. Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gaat toezien op het werk van Europol en er komt een klachtenprocedure voor burgers onder EU-recht. Europol zal ook onder toezicht vallen van een gezamenlijke parlementaire toezichtsgroep, bestaande uit nationale parlementsleden en Europarlementariërs.

Volgende stappen

De verordening treedt twintig dagen na publicatie in werking en de nieuwe regels worden vanaf 1 mei 2017 van kracht.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):