donderdag, 12. mei 2016 - 10:53 Update: 12-05-2016 10:59

Kinderen onnodig lang in ziekenhuis

Kinderen onnodig lang in ziekenhuis
Foto: SXC
Utrecht

Jaarlijks verblijven zo’n 500.000 kinderen in het ziekenhuis. Een periode die vanuit het oogpunt van welzijn van het kind en ouders het liefst zo kort mogelijk moet duren. Elk jaar moeten echter kinderen langer dan medisch noodzakelijk in het ziekenhuis blijven omdat er een tekort is van 600 goed opgeleide kinderverpleegkundigen in de wijk.

Om dit tekort op te vangen stromen kinderverpleegkundigen uit het ziekenhuis door naar de wijkverpleging. De uitstroom naar de wijk leidt tot een tekort van 150 kinderverpleegkundigen in het ziekenhuis. 

V&VN kinderverpleegkundigen heeft met opleiders en (werkgevers)organisaties het advies Opleidingsprofiel en twee opleidingsmodules voor kinderverpleegkundigen ontwikkeld. Het advies Opleidingsprofiel kinderverpleegkundigen biedt verpleegkundeonderwijs mbo en hbo en bij- en nascholingsaanbieders input om de onderwijsplannen aan te passen aan het werken in de wijk. Hierbij wordt een impuls gegeven aan een betere samenwerking tussen ziekenhuis en kinderverpleegkundigen thuis om nog betere zorg voor het zieke kind te leveren. 

Sonja Kersten, directeur V&VN is blij met het advies voor het nieuwe opleidingsprofiel: "Er zijn te weinig goed opgeleide kinderverpleegkundigen. Vooral in de thuissituatie is er een tekort, deze signalen bereiken ons volop, onder meer via transferverpleegkundigen. Zieke kinderen moeten daardoor langer dan medisch noodzakelijk is in het ziekenhuis blijven omdat er te weinig kinderverpleegkundigen zijn om goede zorg zoals in het ziekenhuis thuis te kunnen leveren. Dit gaat ten koste van het welzijn van het kind. Dit project gaat er mede voor zorgen dat er in de toekomst meer kinderverpleegkundigen opgeleid worden die goede zorg bij het zieke kind thuis kunnen leveren." 

Op 12 mei, de internationale Dag van de Verpleging, ontvangt staatssecretaris Van Rijn van VWS, het advies voor het nieuwe Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkundige. Het advies is door V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen & verzorgenden, samen met haar partners ontwikkeld in het project 'Impuls opleiding kinderverpleegkundigen'. V&VN ziet dit als een eerste stap om samen met werkgevers en opleiders de kindzorg te blijven verbeteren.  

Categorie: