donderdag, 12. mei 2016 - 10:55 Update: 12-05-2016 19:11

Bijlmer Bajes tijdelijk onderkomen voor asielzoekers

Amsterdam gaat vluchtelingen opvangen in Bijlmer Bajes
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De gemeente Amsterdam en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers realiseren twee asielzoekerscentra. Eén centrum komt aan de Wenckebachweg in de voormalig Penitiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel (Bijlmer Bajes) in stadsdeel Oost met 1.000 plekken voor 1,5 jaar.

Het andere centrum komt aan de Willinklaan in het voormalig ALO gebouw in stadsdeel Nieuw-West met 800 plekken voor tien jaar. Vanaf vandaag worden de bewonersbrieven bezorgd bij de omwonenden van de twee tijdelijke asielzoekerscentra.

Jaarlijks vragen mensen uit diverse landen asiel aan in Nederland. Sinds ruim een half jaar heeft Europa te maken met een toename aan asielaanvragen. De gemeente Amsterdam neemt, net als veel andere gemeenten in Nederland, een deel van de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van asielzoekers op zich. In de vorige collegeperiode (2010) is het besluit genomen om de opvang van 2.000 asielzoekers te realiseren en een asielzoekerscentrum met 500 plaatsen in 2018 in de Houthavens te openen.

Verbouwing

De komende tijd worden beide locaties door het COA verbouwd. De gebouwen aan de Wenckebachweg worden geschikt gemaakt zodat ze voldoen aan de eisen voor de opvang van asielzoekers. Ook worden de tralies en een deel van de muur verwijderd. De Willinklaan krijgt bebouwing op twee sportvelden. Hierin komen, naast woonruimten, ook kook- en wasruimten. In het gebouw van de voormalige ALO worden bij de opvang behorende kantoren van het COA ondergebracht. De verwachting is dat vanaf augustus de eerste mensen hun intrek in de Wenckebachweg en vanaf 2e kwartaal 2017 in de Willinklaan nemen. Het beheer van beide locaties valt onder verantwoordelijkheid van het COA. Amsterdam heeft nauw contact met het COA over de dagelijkse gang van zaken op de locaties.

Informatiebijeenkomst voor buurtbewoners

De komst van een asielzoekerscentrum heeft gevolgen voor bewoners in de buurt en de stad. Het college en de bestuurscommissie gaan tijdens besloten informatieavonden met bewoners in gesprek. Daarnaast wordt door het COA een omwonendencommissie ingesteld om een goede relatie op te bouwen tussen de omwonenden en de asielzoekerscentra.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):