dinsdag, 17. mei 2016 - 14:56 Update: 17-05-2016 14:57

Korpschef: 'Duidelijkheid voor politiemedewerkers'

Korpschef: 'Duidelijkheid voor politiemedewerkers'
Foto: fbf
undefined

Een belangrijke en complexe fase van de reorganisatie bij de politie wordt afgesloten. Het definitieve personeelsplaatsingsplan is 17 mei vastgesteld door de korpschef. In dit plan staat waar politiemedewerkers in het korps komen te werken en in welke functie.

Volgens korpschef Erik Akerboom wordt nu een periode afgerond waarin van alle politiemensen veel geduld en uithoudingsvermogen is gevraagd. "De korpsleiding is zich daarvan bewust. Het is een goede zaak dat wij eindelijk de duidelijkheid kunnen verschaffen waar collega's - en niet te vergeten hun thuisfront - al zo lang naar uitkijken", aldus Akerboom. 

Mijlpaal 

Het personeelsplaatsingsplan is een mijlpaal in de grootste reorganisatie uit de Nederlandse geschiedenis. De afsluitende fase kwam onder andere tot stand dankzij de inspanningen van een onafhankelijke plaatsingsadviescommissie, gecooerdineerd door Ruud Vreeman, Agnes Jongerius en Aad Meijboom. Er werden 12 verschillende plaatsingsadviescommissies (PAC) gevormd door medewerkers en een afvaardiging van de vakorganisaties. Zij beoordeelden de afgelopen maanden de bedenkingen van collega's op het voorlopig plaatsingsbesluit of aanwijzing tot herplaatsing kandidaat dat ze eind 2015 hadden ontvangen. 

Transparant 

Ruud Vreeman zag als voorzitter van de cooerdinerende PAC toe op de moeilijke klus van de lokale PAC-kamers. "We hebben vooral oplossingsgericht gehandeld. We hebben gekeken naar de individuele medewerker. En streefden naar een transparant proces. We moesten onze adviezen vooral goed kunnen uitleggen." 99 procent van de medewerkers is geplaatst en voor ruim 400 medewerkers wordt in overleg met hen naar een passende functie gezocht. Medio juni ontvangen politiemedewerkers hun persoonlijke besluit. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: