woensdag, 18. mei 2016 - 15:07 Update: 18-05-2016 15:42

Nationale Politie kampt met tekort van 72 miljoen euro

Nationale Politie kampt met tekort van 72 miljoen euro
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De Nationale Politie heeft 2015 afgesloten met een negatief resultaat van 72 miljoen euro. Dit blijkt woensdag uit het jaarverslag en de jaarrekening 2015 die de Nationale Politie woensdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de prestaties van de Nationale Politie op peil bleven en zelfs verbeterden ten opzichte van 2014. De criminaliteit daalde; dit is een voortzetting van de trend die al zichtbaar is sinds 2011. 'De jaarrekening toont een zorgelijk financieel resultaat', aldus de Nationale Politie.

Het algemene beeld is dat de politie de prestaties op peil heeft gehouden en zelfs heeft verbeterd ten opzichte van 2014. Dit resultaat is behaald ondanks een aantal ontwikkelingen met grote impact op de politiecapaciteit, zoals asielstromen en terreurdreiging. In de Veiligheidsagenda is een aantal landelijke prioriteiten vastgelegd. Deze zijn bepaald door de tien regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister. De politie heeft een adviesrol.

Resultaten landelijke prioriteiten

Op de meeste landelijke prioriteiten zijn de doelstellingen gehaald. De daling van de zogenoemde high impact crimes, zoals woninginbraken, straatroven en overvallen, is al enige jaren sprake van een daling. Door onverminderde inzet op deze feiten is ook in 2015 een daling gerealiseerd. De nagestreefde oplossingspercentages van woninginbraken en straatroven zijn net niet gehaald. Voor woninginbraken lag de norm op 9,9% (we haalden 9,4%) en voor straatroven was de norm 28,9% (we haalden 28,5%).

Het verbeteren van de oplossingspercentages zijn reden voor onderzoek. Hierbij wordt het hele opsporingsproces onder de loep genomen. Bekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om het oplossingspercentage te verhogen. Zo heeft de politie aandacht voor zogenoemde eenheidsoverstijgende woninginbrekers en daders en dadergroepen uit het buitenland die in NL woninginbraken plegen. 

De politie eenheden werken daarin samen om zo de effectiviteit van de aanpak verder te vergroten en daarmee meer woninginbraken op te lossen. Tot slot zijn op het gebied van zedenmisdrijven, kinderpornografie en kindersekstoerisme zijn aansprekende resultaten behaald.

Bedrijfsvoering

Een van de prioriteiten van de politie is het afronden van de personele reorganisatie. Alle medewerkers kregen eind 2015 een brief waarin stond waar het korps voornemens was hen te plaatsen in de nieuwe organisatie. Hiertegen konden zij bedenkingen indienen. Nadat deze behandeld zijn, wordt het besluit in juni 2016 definitief. Hiermee start een nieuwe fase in de vorming van één korps.
Nog niet alle aanbestedingsprocedures zijn afgerond. De omvang van de onrechtmatige inkopen (buiten contracten of inkoopprocedures om) is in 2015 gestabiliseerd. De verwachting is dat de daling van de onrechtmatige inkopen zich in 2016 inzet.

Jaarrekening

De accountant heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd. De prestaties van de politie zijn weliswaar op peil gebleven, maar het financiële resultaat over 2015 is zorgelijk. Het jaar 2015 is afgesloten met een totaal negatief financieel resultaat van € 72 miljoen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: