vrijdag, 20. mei 2016 - 9:02 Update: 20-05-2016 11:37

'Kwaliteits verbetering bij opsporing nodig bij de politie'

'Cultuuromslag nodig bij de politie'
Foto: fbf
Den Haag

De korpsleiding van de politie nam vrijdag 13 mei kennis van het rapport ‘Handelen naar waarheid’, over de huidige stand van zaken binnen de opsporing in Nederland. Politie en Openbaar Ministerie gaven samen de opdracht voor de sterktezwakte-analyse omdat zij een duurzame kwaliteitsverbetering in gang wil zetten. Het rapport biedt hiervoor stevige handvatten.

Politiechef Stoffel Heijsman, portefeuillehouder Opsporing binnen de politie: ‘Deze waardering geldt zeker ook voor de externe deskundigen en de vele politiecollega’s die hun bijdrage aan het onderzoek leverden door open en kritisch te spreken over de actuele praktijk in hun ok. De analyse biedt een krachtige voedingsbodem voor de duurzame kwaliteitsverbetering van de opsporing die wij samen met het Openbaar Ministerie in gang zetten.'

Vakmanschap borgen

De eerste is het borgen van vakmanschap. Heijsman: ‘Dit wreekt zich onmiddellijk in tijden van onderbezetting. De politie zal de komende jaren zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve onderbezetting moet oplossen.’ Elkaar aanspreken op kwaliteit strandt verder te vaak in een cultuur van vrijblijvendheid. Dit stelt hoge eisen aan leiderschap. Er moet een cultuur ontstaan waarin het normaal is om elkaar aan te spreken op kwaliteit en professionaliteit. De organisatie moet in staat zijn om vakmanschap verder te ontwikkelen en mensen daarop aan te spreken. Collega's moeten zich weer eigenaar kunnen voelen van een zaak.'

Optimaal toerusten

Het tweede knelpunt is het feit dat de professionals klagen over inefficiënte toerusting voor hun werk. Voor de doorlopende ontwikkeling van hun vakmanschap is het noodzakelijk dat de politie investeert IV-faciliteiten, forensische en tactische opsporingsmiddelen en technieken. Ook moet de organisatie bereid zijn innovatie van onderaf te stimuleren en te ondersteunen.

Lange adem

Het duurzame verbeteren van de opsporing vergt een lange adem. Heijsman: ‘We willen het fundamenteel anders aanpakken dan wij gewend zijn. Meer aandacht voor lokale initiatieven, meer bottom-up ontwikkelen en verbeteren. Natuurlijk zijn er nog tal van organisatorische belemmeringen weg te nemen, maar samen met het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaan wij de uitdaging aan.’

Categorie:
Provincie: