maandag, 23. mei 2016 - 18:06 Update: 23-05-2016 20:07

Vervoerders zijn overvallen beu en komen met gezamenlijk plan

Vervoerders zijn overvallen beu en komen met gezamenlijk plan
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Openbaar vervoerbedrijven zijn de overvallen in het OV beu. De vervoerders hebben daarom samen een plan uitgewerkt om te komen tot veilig betalen in het OV. dit meldt Openbaar Vervoer Nederland (OVNL) maandagmiddag.

In het plan wordt onder andere het stimuleren van het gebruik van de OV-chipkaart genoemd en het introduceren van een anonieme kaart die automatisch kan worden opgeladen. Pedro Peters, voorzitter van de branchevereniging OVNL: “En we introduceren ook nieuwe betaalmiddelen die contant geld op de voertuigen overbodig maken.” 

Alle OV-bedrijven werken al gezamenlijk aan initiatieven om de betaalmogelijkheden in het OV uit te breiden. De doelstelling is om per 1 januari 2018 niet langer contante betalingen op de voertuigen te accepteren. Maar liefst nog eerder. Pedro Peters: “Er is niet veel geld op de bus, maar toch zijn er onlangs walgelijke overvallen geweest op diverse plekken in het land. We kunnen niet van de een op de andere dag al het contant geld van de voertuigen halen. Maar hoe meer mensen de OV-chipkaart gebruiken en hoe sneller wij nieuwe betaalvormen kunnen invoeren, hoe beter het is.” 

Daarnaast worden er ook nog tal van specifieke maatregelen genomen door vervoerders in de afzonderlijke concessies. Er zijn bijvoorbeeld vervoerders die in pilotvorm pinnen op de bus mogelijk gaan maken en er zijn bijvoorbeeld concessies waar een APP voor wagenverkoop met een ticket op de mobiel ingezet gaat worden. 

Veiligheid

De voorgestelde maatregelen zullen zowel de veiligheid als de kwaliteit van het Nederlandse OV-systeem fors vergroten. De kosten die de bedrijfstak daarvoor moeten maken, zijn echter aanzienlijk. Nieuwe software en hardware vergt grote investeringen, zo zijn de kosten van bijvoorbeeld de installatie van pin-apparatuur tussen de €1.000,- en €1.500,- per voertuig.

Daarom legt OVNL dit plan voor aan overheden en reizigersorganisaties om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de vervoerders te ondersteunen met denkkracht, besluitvorming en financiële bijdrages. Pedro Peters: ,,Niet alleen kost het ontwikkelen en invoeren van nieuwe betaalsystemen veel geld, ook kan er derving ontstaan doordat er minder kaartjes op de voertuigen worden verkocht, die vaak wel ook een belangrijke inkomstenbron voor de vervoerders zijn. We willen indien dit zich voordoet met de overheden afspraken maken over bijsturing en (mitigerende) maatregelen om dit effect tegen te gaan”.

Samenspel

Het plan wordt ook door OVNL toegelicht in het Rondetafelgesprek sociale veiligheid openbaar vervoer op 25 mei 

a.s. in de Tweede Kamer. Het is een samenspel van landelijke maatregelen en maatregelen per regio (-vervoerder/ -overheid). 

Nieuwe betaalwijzen

Peters: ,,De introductie van nieuwe betaalwijzen, zoals inchecken met je bankpas of smartphone dient meerdere doelen: het zorgt ervoor dat het aantal contante betalingen afneemt, wat de veiligheid ten goede komt. Daarbij maken deze nieuwe betaalwijzen het gebruik van het OV makkelijker en toegankelijker.” De OV-bedrijven zijn al langer bezig met het testen van nieuwe betaalwijzen. De overvallen zijn aanleiding om te pogen deze initiatieven versneld door te zetten. OVNL wil in overleg met alle partijen een landelijke communicatiecampagne opzetten om het betaalgemak van de OV-chipkaart en veilig betalen te stimuleren.

Voorwaarden 

OVNL heeft ook voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet zijn vóórdat contante betalingen afgeschaft kunnen worden. Peters: “Alternatieve betaalmogelijkheden zullen geaccepteerd moeten zijn, door klanten, reizigersorganisaties en overheden. Ook mag het afschaffen van contant geld niet leiden tot een toename geweld en agressie.” 

Hoe nu verder?

Pedro Peters: “Openbaar Vervoer en veiligheid voor medewerkers en reizigers zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en vervoerbedrijven. De overvallen zijn een maatschappelijk probleem, waarbij we juist vanwege het openbare karakter van ons vervoer samen verantwoordelijk zijn voor maatregelen, kosten en opbrengsten. Het gaat om een gezamenlijke aanpak.’ Het voorstel van de vervoersbedrijven is voorgelegd aan alle overheden en reizigersorganisaties (via Nationaal OV-beraad NOVB). Daarnaast vindt ook specifiek overleg plaats met consumentenorganisaties, vakbonden, politie e.a.

Branchevereniging OVNL

Openbaar Vervoer Nederland is sinds 1 januari 2016 de brancheorganisatie voor het openbaar vervoer. Alle ondernemingen met een of meer concessies zijn lid van de Vereniging, te weten: Arriva, Connexxion, EBS, GVB, HTM, NS, Qbuzz, RET, Syntus, Veolia. De Vereniging richt zich op het behartigen van gemeenschappelijke onderwerpen die niet concurrentieel gevoelig zijn. Voorbeelden daarvan zijn de studentenkaart, duurzaamheid, de toekomst van het openbaar vervoer en sociale veiligheid. Voorzitter van de Vereniging is de heer Pedro Peters, CEO RET.

Categorie:
Provincie: