vrijdag, 27. mei 2016 - 19:26 Update: 28-05-2016 10:01

ACP: 188 miljoen voor politie volstrekt onvoldoende om takenpakket te blijven uitvoeren

ACP: 188 miljoen is te weinig zeker 500 miljoen nodig voor politie
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leusden

Na weken van speculatie maakt de Voorjaarsnota van het kabinet duidelijk dat er 188 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de politie. 'Een bedrag dat voor de politie volstrekt onvoldoende is om het huidige takenpakket te kunnen blijven uitvoeren', zo meldt de politievakbon ACP vrijdag.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Om de problemen bij de politie aan te pakken is zeker 500 miljoen nodig. Blijft verdere investering uit om de schrijnende tekorten op te lossen, dan stevenen we af op het failliet van de Nederlandse politie.”

De ACP vindt het teleurstellend dat minister Van der Steur zich in de aanloop naar de Voorjaarsnota op de vlakte heeft gehouden over de tekorten en er kennelijk niet in geslaagd is binnen het kabinet extra middelen vrij te maken voor de politie en de veiligheidssector. 

De ACP gaat na het weekend met de minister in gesprek over de nijpende situatie die nu ontstaan is. Ook gaat de ACP de tekorten rechtstreeks bij het kabinet aankaarten. Met het ACP Bondsbestuur wordt volgende week besproken welke stappen de ACP gaat ondernemen.

De toezegging van 188 miljoen staat in schril contrast met het tekort van 300 miljoen dat accountantsbureau PwC in maart beraamde (in opdracht van het ministerie). De ACP wees er toen op dat daarin nieuwe politieprioriteiten als de vluchtelingenproblematiek en terreurdreiging niet werden meegenomen. 

Opvallend is dat in november vorig jaar al 139 miljoen extra was toegezegd voor o.a. het financieren van tekorten, en dat daar nu slechts 49 miljoen bij komt voor het betalen van de extra politie-inzet die nodig is om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Het gaat ook slechts om een incidentele bijdrage die alleen voor 2016 geldt. 

De problemen bij de politie lijken dus te worden erkend door de het kabinet, maar de bijbehorende (structurele) kosten absoluut niet. Hierdoor blijven de tekorten bij de politie grotendeels bestaan en wordt personele krimp op termijn onvermijdelijk. Dat is onaanvaardbaar voor de ACP.

Aflatend beroep op loyaliteit

De politie wordt met een extra lang takenlijstje op pad gestuurd, terwijl daar onvoldoende geld voor wordt uitgetrokken. “De problemen bij de politie worden nu opgevangen door een niet aflatend beroep te doen op de loyaliteit van medewerkers. Dat is niet alleen onverantwoord, maar ook onhoudbaar”, zegt Van de Kamp.

Grenzen bereikt

De vraag aan het kabinet is dan bovendien wat de politie dan wel én wat niet wordt geacht te doen. Gaan er minder wijkagenten de wijk in? Zijn er minder politiecollega’s beschikbaar voor de beveiliging van voetbalwedstrijden en andere evenementen? Wordt de politie geacht hennepteelt en andere vormen van drugscriminaliteit ongemoeid te laten? Moet de politie stoppen met de eerste opvang en registratie van vluchtelingen? Blijven die taken vanwege gebrek aan financiering inderdaad liggen, kan het kabinet dan nog steeds instaan voor de veiligheid van haar burgers en politiemedewerkers? Met de structurele (financiële) tekorten en hoge werkdruk is duidelijk dat de grenzen zijn bereikt, zo niet overschreden. Nog langer op deze weg doorgaan dient de maatschappij en het politievak niet.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):