maandag, 30. mei 2016 - 18:34

Dekker weigert bekostiging Islamitische school Amsterdam

Dekker weigert bekostiging Islamitische school Amsterdam
Foto: RVD
Amsterdam

Staatsecretaris Dekker weigert Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) geld te geven om een islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam te starten. Radicale uitlatingen van een bestuurder deden ernstige zorgen rijzen of de school in staat zal zijn haar wettelijke burgerschapstaak waar te maken. Nader onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs heeft deze zorgen niet weg kunnen nemen, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat een schoolbestuur op deze grond geen bekostiging krijgt.

Dekker: “Iedere leerling verdient een school die burgerschap en sociale integratie bevordert. Een belangrijke taak van de school is immers om kinderen wegwijs te maken in onze samenleving. Er is geen plek in het bestel voor een schoolbestuur dat in strijd met die taak handelt. Het kan niet zo zijn dat we met belastinggeld een school mogelijk maken waar kinderen zich van Nederland leren afkeren in plaats van er onderdeel van uit te maken.”

Sympathie voor Islamitische Staat

SIO kreeg in 2011 op strikt formele gronden toestemming een school te stichten. In juni 2014 betuigde een bestuurslid van de stichting openlijk zijn sympathie voor de terreurgroep Islamitische Staat. De bestuurder in kwestie vertrok uiteindelijk maar de rest van het bestuur nam publiekelijk geen afstand van deze uitlatingen. Dit was aanleiding voor Dekker om de Inspectie van het onderwijs te laten onderzoeken in hoeverre de school geloofwaardig invulling kan geven aan haar wettelijke taken, alvorens bekostiging over te maken. SIO weigerde echter bij herhaling de Inspectie de noodzakelijke informatie te verschaffen.

In strijd met de fundamentele waarden

Dekker: “Scholen hebben de opdracht om bij hun leerlingen de bereidheid en het vermogen te stimuleren om actief deel uit te maken van onze samenleving. In een samenleving als de onze moeten scholen de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat onderschrijven, deze onderwijzen en ernaar handelen. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar het is geen vrijbrief voor onderwijs dat indruist tegen de waarden van onze democratische rechtsstaat.”

Categorie:
Provincie: