woensdag, 1. juni 2016 - 10:15 Update: 01-06-2016 12:13

'Geen afname ammoniakuitstoot bij ondergronds injecteren van mest'

Geen afname ammoniakuitstoot bij ondergronds injecteren van mest
Foto: fbf
Den Haag

De Nationale ombudsman roept het Ministerie van Economische Zaken op om actief en doorlopend aandacht te blijven besteden aan de kritische inbreng van wetenschappers en melkveehouders over het mestbeleid.

Hij onderzocht een klacht van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) over de modelberekeningen die het mestbeleid onderbouwen. De ombudsman concludeert dat het ministerie de opdrachten voor wetenschappelijk onderzoek behoorlijk heeft verstrekt. 

De leden van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu hebben geen vertrouwen in de onderbouwing van het huidige mestbeleid dat het ondergronds injecteren van mest verplicht om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. Uit de gebruikte modelberekeningen blijkt volgens het ministerie dat het beleid werkt. De VBBM stelt dat feitelijke luchtmetingen laten zien dat de ammoniakuitstoot niet afneemt. Kritische wetenschappelijke inzichten worden volgens de VBBM niet betrokken bij het huidige mestbeleid. De ombudsman concludeert in zijn rapport dat de wetenschappelijke onderbouwing onderwerp is van publiek debat. Ook kritische wetenschappers hebben daarmee een publiek podium voor hun inzichten en publicaties. Hij vindt het proces daarmee voldoende transparant.

400 duizend vroegtijdige doden

Ammoniak vormt zich tot fijnstof dat zeer schadelijk is voor mensen en leidt tot ophoping van stikstof in het milieu. Methaan wordt omgezet in laaghangend ozon, vooral bekend als smog. Het is bovendien een sterk broeikasgas. Luchtvervuiling is de grootste milieu-gerelateerde doodsoorzaak in Europa en was in 2010 verantwoordelijk voor 400 duizend vroegtijdige doden.
 

Categorie:
Provincie: