donderdag, 2. juni 2016 - 11:32 Update: 02-06-2016 11:41

VNG: geen onderlinge verrekeningen pgb-gelden 2015

VNG: geen onderlinge verrekeningen pgb-gelden 2015
Foto: EHF
Den Haag

Geld waarmee gemeenten in 2015 de SVB hebben bevoorschot voor de uitbetaling van pgb's (Jeugd en Wmo) maar dat nog niet is uitgegeven, blijft bij gemeenten. Dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Rijk overeengekomen. Het gaat om een geschat bedrag van 120 miljoen euro.

Daarbij is ook afgesproken dat er geen verrekeningen meer plaats zullen vinden met betrekking tot pgb-geldstromen tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en zorgkantoren en tussen gemeenten en SVB/Rijk over 2015. Er is nog geen afspraak gemaakt over 2016.

Discussie 'onderuitputting'

Het besluit is genomen in de context van de discussie over een vermeende onderuitputting van de pgb-gelden. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stelde dat hier sprake van zou zijn.

Teruggestort geld

Gemeenten zijn al in 2014 geïnformeerd dat de SVB pgb-gelden (de bevoorschottingen) die niet in het daarvoor bestemde jaar worden uitgegeven, terugstort. De VNG liet weten dat dit geld van de gemeenten is, namelijk geld dat zij hebben overgemaakt om de SVB in te gelegenheid te stellen pgb's uit te betalen.

Te ruim bevoorschot

Nu blijkt dat er gemeenten zijn die achteraf gezien te ruim hebben bevoorschot, gaat het nog steeds om gemeentelijk geld. Bovendien is een van de redenen dat de bestedingen op pgb lager zijn dan verwacht, dat een deel van de pgb-houders overgestapt is naar zorg in natura. 

Minder uitgaven aan pgb betekent dus niet automatisch minder kosten voor gemeenten. Het kan daarom niet aan de orde zijn dat dit geld de gemeenten ontnomen zou worden om het 'terug te laten vloeien naar het Rijk.

Hoogte bedrag

Staatssecretaris Van Rijn is akkoord gegaan met deze redenering. Het zou om een bedrag gaan van ten minste 120 miljoen euro dat de staatssecretaris wilde afromen, een schatting op basis van 75% van de gemeenten. Daartegenover staat dus dat er voor 2015 geen verrekeningen meer plaatsvinden van de pgb-geldstromen. 

Geen verrekening

De verrekeningen over 2015 die niet meer mogelijk zijn, betreffen contracten met een combinatie van Wmo en Wlz (verrekening gemeente-zorgkantoor) spoedbetalingen (verrekening gemeente-VWS) ambtshalve budgetten (verrekening gemeente-VWS) niet inbare onverschuldigde betalingen (verrekening gemeente-SVB). In de afrekening van de SVB aan gemeenten zijn de betalingen die hieruit voortvloeien opgenomen.

Categorie:
Provincie: