maandag, 6. juni 2016 - 16:35 Update: 06-06-2016 20:57

Van der Steur verwijt zichzelf om omstreden conceptbrief Teevendeal

Van der Steur:'verwijt mijzelf dat ik niet eerder een grens heb getrokken'
Foto: Min. Veiligheid en Justitie
Den Haag

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft maandag aantekeningen, die hij gemaakt heeft als Kamerlid bij een conceptbrief aan de Tweede Kamer over de Teevendeal, openbaar gemaakt.

Hieruit blijkt dat Van der Steur destijds tot in detail heeft meegeschreven aan de brief van het kabinet over de Teevendeal terwijl hij juist als Kamerlid verondersteld was om bewindslieden te controleren. 

'Omdat ik – juist in deze kwestie – wil voorkomen dat de Kamer het gevoel houdt dat informatie wordt achtergehouden, stuur ik u hierbij de suggesties die het Kamerlid Van der Steur deed bij de conceptbrief van 27 mei 2014', schrijft van der Steur. 

'Zeer uitzonderlijke samenloop van omstandigheden'

'In het onderhavige geval is sprake van een zeer uitzonderlijke samenloop van omstandigheden. Het gaat hier om een bewindspersoon die in zijn eerdere functie als Kamerlid op verzoek van de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie een rol heeft gespeeld in een dossier dat heeft geleid tot het aftreden van zijn voorganger. Onder deze zeer specifieke omstandigheden zie ik aanleiding om mijn opmerkingen als Kamerlid aan de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie openbaar te maken', stelt van der Steur. 

'Verwijt niet eerder een grens getrokken'

'Zoals ik in het debat met uw Kamer op 16 december 2015 al heb opgemerkt verwijt ik mijzelf dat ik niet eerder een grens heb getrokken, in ieder geval al op 4 maart 2015 toen het conceptpersbericht op tafel kwam en misschien ook wel daarvoor. Ik had mijzelf eerder de vraag moeten stellen of ik in die periode nog goed genoeg het verschil in de gaten had tussen de medewetgevende rol en de controlerende rol in de contacten met de minister over dit specifieke onderwerp', aldus Van der Steur. 

Categorie:
Provincie: