dinsdag, 7. juni 2016 - 15:19

Besluit pandaverblijf Ouwehands Dierenpark blijft in stand

Besluit pandaverblijf Ouwehands Dierenpark blijft in stand
Foto: freeimages.com
Rhenen

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het advies van de commissie
bezwaarschriften om het bezwaarschrift tegen de bouw van een pandaverblijf niet ontvankelijk te verklaren De bezwaarmaker kan volgens de commissie niet als belanghebbende worden aangemerkt. De verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een pandaverblijf door Ouwehands Dierenpark blijft in tact.

De bezwaarmaker woont op een afstand van circa 550 m. van het op te richten pandaverblijf waarbij er diverse bomen en gebouwen tussen de woning van bezwaarmaker en de pandaverblijven staan. De commissie is van mening dat bezwaarmaker daarom niet voldoet aan het criteria op grond waarvan men kan worden aangemerkt als belanghebbende qua afstand en zicht. Daarnaast staat de verwachte verkeerstoename door de komst van de panda’s naar Ouwehands Dierenpark los van de omgevingsvergunning omdat de panda’s ook in een bestaand gebouw hadden kunnen worden ondergebracht. Het college neemt het advies van de commissie over en houdt het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen in stand. 

Categorie:
Provincie: