woensdag, 15. juni 2016 - 13:02 Update: 15-06-2016 13:08

182 miljoen euro voor makers van muziek in 2015

182 miljoen euro voor makers van muziek in 2015
Foto: Screenshot Youtube
Hoofddorp

Componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en zusterorganisaties in het buitenland ontvingen vanuit Nederland in 2015 meer dan 182 miljoen euro. Dat staat in het op de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarverslag van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, zo meldt de organisatie woensdag.

Buma/Stemra vertegenwoordigt ruim 25.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. De organisatie keerde het afgelopen jaar 182 miljoen euro uit voor muziekgebruik op onder andere radio, tv, streamingdiensten, in horeca, winkels en bedrijfsruimtes. Ten opzichte van het jaar daarvoor een stijging van bijna twintig miljoen euro. Daarnaast keerde Buma/Stemra 10 miljoen euro uit aan het Fonds voor Sociale en Culturele Doeleinden, dat onder meer gebruikt wordt om het Nederlandse copyright in zowel binnen- als buitenland actief te ondersteunen en te promoten. Zo wordt bijvoorbeeld Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers een internationaal podium geboden door belangrijke evenementen als Eurosonic Noorderslag en het Amsterdam Dance Event te realiseren.

Stijging online

De omzet van Buma/Stemra nam in vergelijking met 2014 toe met bijna vijftien miljoen euro tot een totaal van bijna 204 miljoen euro. Met name op het gebied van online is sprake van groei: de omzet uit online muziekgebruik, zoals streaming, steeg met ruim drie miljoen naar ruim 12.2 miljoen euro. In de categorieën livemuziek en buitenlands gebruik steeg de omzet respectievelijk met drie en ruim twee miljoen euro. De stijging van de rechtenopbrengsten van Stemra is te verklaren door eenmalig inhaaleffect door de schikking van de Stichting de Thuiskopie met de Staat over de jaren 2007 tot 2013. Het complete jaarverslag staat online op de website van Buma/Stemra.

Een mooi jaar

Bestuursvoorzitter Leo de Wit noemt 2015 een mooi jaar in het licht van de belangrijkste opdracht van Buma/Stemra; de exploitatie van het auteursrecht. “Het is zeer bevredigend dat 2015 een mooi jaar was met een stijging van de rechtenopbrengsten en een kostenontwikkeling die ruim binnen de marges valt van hetgeen door de overheid wettelijk is vastgesteld voor rechtenbeheersorganisaties. We moeten daarbij wel bedenken dat de stijging van de inkomsten bij Stemra voor een deel het gevolg is van een eenmalig inhaaleffect naar aanleiding van de uitkomst van een geschil over de thuiskopieheffing.”

Over Buma/Stemra

Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden en aangeslotenen wereldwijd. Muziekauteurs die de exploitatie van hun muziekauteursrecht aan Buma/Stemra overdragen, kunnen rekenen op een maximale uitkering van rechtengelden, hoge kwaliteit dienstverlening en uitgebreide informatievoorziening over de laatste ontwikkelingen in de muziekwereld en het auteursrecht. Buma/Stemra promoot Nederlandse muziek ook als internationaal product door het organiseren, financieren en sponsoren van talrijke muziekevenementen door Buma Cultuur.

Categorie:
Provincie: