woensdag, 15. juni 2016 - 13:48 Update: 15-06-2016 14:02

FNV: Afspraken gemaakt met gemeenten tegen verdringing en werken zonder loon

FNV: Afspraken gemaakt met gemeenten tegen verdringing en werken zonder loon
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben woensdag als eerste gemeenten in Nederland met vakbond FNV een Verdringingsprotocol ondertekend. Dit meldt de FNV woensdagmiddag.

'In het Verdringingsprotocol staan afspraken om verdringing en werken zonder loon te voorkomen. Ook worden werknemers voortaan betaald volgens geldende cao-afspraken en tegen tenminste het minimumloon', aldus de FNV.

Afspraken

In het protocol ter voorkoming van voorkoming van verdringing en het werken zonder loon staan diverse afspraken. Werknemers moeten betaald worden volgens geldende cao-afspraken van ten minste het minimumloon.

Voor alle deelnemende gemeenten geldt dat er na een proefplaatsing geen proeftijd meer volgt. Daarnaast mag een proefplaatsing voor de meeste deelnemers maximaal 1 maand duren waarbij werkgevers de intentie hebben om de betreffende uitkeringsgerechtigde in dienst te nemen. Verder zijn er afspraken gemaakt over een pilot voor mensen in een leerwerktraject die scholing op de werkplek mogelijk moet maken. 

De gemeente Den Haag en de FNV hebben daarnaast aanvullende afspraken gemaakt over vergoeding van werk tijdens proefplaatsingen van bijstandsgerechtigden. FNV en de gemeente Den Haag gaan kijken op welke wijze hier aan in de praktijk het beste uitvoering kan worden gegeven

Geen werk zonder loon

Ruud Kuin, vice-voorzitter FNV: ‘Heel veel gemeenten zijn in ‘woord’ tegen verdringing op de arbeidsmarkt tegen het werken zonder loon van uitkeringsgerechtigden. Maar deze vijf gemeenten gaan er ook wat aan doen en zetten woorden om in daden. Overal in het land strijdt de FNV tegen werken zonder loon en verdringing. We verwachten dat nog meer gemeenten en bedrijven het voorbeeld van Den Haag, Delft en Rijswijk, Midden-Delfland en Westland volgen. Werk moet lonen, tegen een normaal salaris.’

Wethouder Rabin Baldewsingh (SZW Den Haag) namens de vijf deelnemende gemeenten: ’Wij zijn trots op het feit dat wij met dit protocol recht kunnen doen aan zowel werkzoekenden als werknemers.  Echte banen mogen nooit verdrongen worden door de inzet van mensen die zonder loon werken. En werkzoekenden zouden nooit productief werk mogen verrichten zonder reëel perspectief op betaald werk.’

Meldpunt

Om de afspraken te kunnen waarborgen, wordt er na de zomer een meldpunt ingericht waar situaties gemeld kunnen worden die niet volgens de afspraken verlopen. Meldingen van werkzoekenden, werknemers en bedrijven worden besproken door een interventieteam, met daarin de gemeente, het UWV, de FNV en waar nodig ook werkgeversorganisaties. Als er aanleiding blijkt te zijn, wordt er vervolgens actie ondernomen om de ongewenste situatie te veranderen en in het vervolg te voorkomen.

Ontoelaatbaar

Door verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is verdringing een steeds groter probleem. In het sociaal akkoord is afgesproken dat er in tien jaar tijd 125.000 extra banen voor werkzoekenden met een arbeidshandicap bij moeten komen. Toelaatbaar volgens de FNV is de invulling van een vacature door iemand met een arbeidshandicap. 

Ontoelaatbaar is het ontslag van een werknemer om plaats te maken voor een iemand met een arbeidshandicap. Ook alle vormen van werk waarbij niet betaald wordt volgens de geldende cao of ten minste het minimumloon vindt de FNV ontoelaatbaar.

Categorie:
Provincie: