woensdag, 15. juni 2016 - 15:11 Update: 15-06-2016 15:16

Aanbod van hbo-masters fors uitgebreid

Aanbod van hbo-masters fors uitgebreid
Foto: Archief EHF
Den Haag

Om het mogelijk te maken voor iedere student in het hoger onderwijs om een master te volgen wordt het aanbod van hbo-masters fors uitgebreid. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) woensdagmiddag.

'Dit moet ervoor zorgen dat de overgang van bachelor naar master soepeler verloopt. Ook op de arbeidsmarkt is er behoefte aan hoger geschoold personeel', aldus het ministerie. 

De beroepspraktijk verandert snel en wordt steeds complexer. Dat vraagt om continue op- en bijscholing van medewerkers en om hogere opleidingsniveaus. De hbo-master kan hier een antwoord op bieden door de directe link met de praktijk en de duidelijke beroepsoriëntatie. Zo is er ook in het onderwijs de ambitie om meer masteropgeleiden voor de klas te krijgen.

Strategische Agenda Hoger Onderwijs

De mogelijkheid voor een hbo-opleiding om een master vorm te geven wordt daarom uitgebreid. Tot nu konden alleen masters van hbo-opleidingen in de zorg, onderwijs of behorend tot de topsectoren aanspraak maken op bekostiging. Deze belemmering wordt per vandaag weggenomen, zo maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend. Hiermee realiseert minister Bussemaker haar ambitie uitgesproken in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs. 

Het aantal masteropleidingen in het hbo is sinds 2012 weliswaar gestegen, maar dat gaat niet hard genoeg. Nog altijd zijn maar een kleine 12.000 studenten ingeschreven in een hbo-masteropleiding. 

Aan de lage kant

Mede door het beperkte aanbod van hbo-masters, is het aantal masteropgeleiden in Nederland internationaal gezien aan de lage kant. Door meer masteropleidingen aan te bieden moet het aantal masteropgeleiden dan ook gaan stijgen. De hbo-master kan direct voltijd na een bacheloropleiding worden gevolgd of in deeltijd naast het werk. 

Categorie:
Provincie: