donderdag, 16. juni 2016 - 13:55 Update: 16-06-2016 14:33

Deel stadhuis Amsterdam wordt markthal

Deel stadhuis Amsterdam wordt markthal
Amsterdam

Zo’n 180 mensen dienden een idee in na de oproep om met ideeën voor de begane van het stadhuis in Amsterdam te komen. Hiervan zijn drie varianten voor de begane grond van het stadhuis opgesteld.

Onder leiding van onafhankelijk programmeur Guido Wallagh zijn met behulp van een groot aantal indieners van deze ideeën drie varianten voor de begane grond van het stadhuis opgesteld. Door de projectorganisatie is een bijhorende businesscase opgesteld die aantoont dat de benodigde fysieke ingrepen in het gebouw gedekt kunnen worden uit de huuropbrengsten van de begane grond. Parallel hieraan is met (markt)ondernemers gewerkt aan een eigentijds profiel voor de Waterloopleinmarkt en drie schetsontwerpen voor een andere opstelling van de markt en een aantrekkelijker inrichting van de openbare ruimte. Het college ziet van de drie varianten ‘Gemaakt in Amsterdam’ als meest rendabel en uitvoerbaar.

Het marktachtige karakter van deze variant past goed bij de ideeën voor een nieuwe Waterloopleinmarkt en biedt ook Nationale Opera & Ballet goede mogelijkheden om deel te nemen. Daarnaast kunnen Amsterdammers door het open karakter van ‘Gemaakt in Amsterdam’ een beter beeld krijgen hoe op het stadhuis beleid gemaakt wordt en projecten voorbereid worden.

Besluitvorming en verdere proces

De gemeenteraad neemt naar verwachting tijdens de laatste raadsvergaderingen in juli een besluit over de financiën die nodig zijn voor de verdere voorbereiding van de verbouwing en welke variant voor zowel begane grond als het Waterlooplein de voorkeur geniet om verder uit te werken in de rest van dit jaar. Het projectteam werkt in het komende jaar de voorkeursvariant nader uit en gaat op zoek naar de juiste partijen om dit samen mee te doen. Uiteraard worden hierbij de ideeën-indieners, marktondernemers en omwonenden nauw betrokken. Daarnaast onderzoekt het projectteam de mogelijkheden om in de tijd tot aan de verbouwing alvast te beginnen met het programmeren van beschikbare ruimtes op de begane grond in de geest van de voorkeursvariant.

Categorie: