donderdag, 16. juni 2016 - 23:00

EU-landen committeren zich aan armoedeaanpak

EU-landen committeren zich aan armoedeaanpak
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Meer inzet op de bestrijding van armoede en leren van elkaars aanpak: dat is de inzet van de lidstaten van de EU. Vandaag stemden alle EU-landen in met de Raadsconclusies waarin dit is afgesproken. Daarbij wordt een boekje verspreid met praktische voorbeelden van armoedebestrijding in Europa.

Over 4 jaar moet het aantal mensen dat in armoede leeft in Europa met 20 miljoen zijn afgenomen in vergelijking met 2008. Staatssecretaris Klijnsma van sociale zaken heeft deze afspraak uit 2010 weer onder de aandacht gebracht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Met het aannemen van de Raadsconclusies is er een hernieuwd commitment van de lidstaten aan dit streven.

Het Nederlandse voorzitterschap wil naast deze waardevolle politieke verklaring ook concrete handvatten geven. Om lidstaten te inspireren en kennisuitwisseling te stimuleren, is aan de conclusies een bijlage met ‘best practices' toegevoegd. Deze bijlage bevat innovatieve voorbeelden van een integrale aanpak van armoede uit de verschillende EU lidstaten. Het initiatief, niet gebruikelijk bij Raadsconclusies, is met lovende reacties van de lidstaten ontvangen.

Met deze best practices kunnen gemeenten, maatschappelijke organisaties en instellingen uit de verschillende lidstaten direct profiteren van goede voorbeelden die in Europa te vinden zijn. Klijnsma: “Heel concreet zijn verschillende Nederlandse gemeenten al geïnspireerd geraakt door de manier van werken in België, dat werkt met ervaringsdeskundigen. Ik zie veel kansen in deze aanpak en ga dit nauwlettend volgen. Ik heb nog meer mooie en effectieve projecten gezien die mensen concreet uit de armoede helpen. Gemeenten kunnen hier direct mee aan de slag. De olievlek kan zich vanaf nu verder verspreiden.”

Met de raadsconclusies committeren de EU-landen zich aan het voorkomen en tegengaan van armoede en sociale uitsluiting, door middel van een integrale aanpak. Dat betekent kijken naar de situatie vanuit een breed perspectief. Van een gebrek aan inkomen tot sociale uitsluiting en kijken naar de rol van en de gevolgen voor andere levensdomeinen, zoals werkgelegenheid, zorg, huisvesting en onderwijs. En het betekent samenwerking met alle partijen die er toe doen, zowel publiek als privaat. 

De economische crisis heeft een flinke knauw gegeven aan het streven om het aantal mensen dat in armoede leeft met 20 miljoen te reduceren. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat in armoede leeft in Europa juist toegenomen. Op het moment hebben in Europa ruim 120 miljoen mensen een risico op armoede of sociale uitsluiting (van de ruim 500 miljoen inwoners). Voor Klijnsma reden om dit onderwerp het afgelopen half jaar hoog op de EU-agenda te zetten. Het tij moet keren. In Nederland zijn de eerste tekenen al te zien: Het CPB en CBS voorzien voor dit jaar een daling van de armoede.

Categorie:
Provincie: