maandag, 20. juni 2016 - 8:17 Update: 20-06-2016 16:31

'Slecht Weer Fonds' voor festivals na noodweer

Festivals krijgen vergoeding bij slecht weer
Foto: fbf
Den Haag

Bij slecht weer kunnen festivals van het Rijk voortaan een vergoeding krijgen.

Onvoorziene weersomstandigheden kunnen een financiële tegenvaller opleveren voor organisaties. Via een nieuwe regeling kunnen festivals, die een tekort hebben opgelopen door uitzonderlijk weer, subsidie krijgen. 

Minister Bussemaker start het ‘Slecht Weer Fonds’. De bewindsvrouw stort 500.000 euro in het fonds. Daaruit kunnen festivalorganisaties, die in de rode cijfers dreigen te lopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden, een subsidie krijgen. Festivals die een bijdrage krijgen, betalen het geld later terug, als hun financiële positie weer voldoende is hersteld. Zo kunnen ook andere festivals weer gebruik maken van het geld. Met het fonds wil Bussemaker voorkomen dat de continuïteit van een festival in gevaar komt. 

Het ‘Slecht Weer Fonds’ is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten en staat open voor festivals in alle kunstvormen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of door een van de rijkscultuurfondsen meerjarig worden gesubsidieerd.

Categorie:
Provincie: