maandag, 4. juli 2016 - 22:48

Verbond lanceert adviesloket beleggingsverzekeringen

foto van verzekeraar | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Het Verbond van Verzekeraars opent vandaag een digitaal ‘loket hersteladvies beleggingsverzekeringen’ waar consumenten kosteloos advies kunnen krijgen over de mogelijkheden om hun beleggingsverzekeringen aan te passen.

Het advies wordt verstrekt door een zelfstandige adviesorganisatie die daarvoor een raamcontract heeft gesloten met de brancheorganisatie van verzekeraars. Met dit initiatief wil het Verbond bevorderen dat het zogeheten ‘hersteladvies’ ook toegankelijk wordt voor consumenten die tot dusverre nog geen gesprek met de eigen verzekeraar of adviseur zijn aangegaan.

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwelkomt het initiatief van de verzekeringssector. Volgens Femke de Vries, bestuurslid van de AFM, is het belangrijk dat ook klanten met een beleggingsverzekering die tot nu toe niet voor een hersteladvies bereikt konden worden, inzicht krijgen in hun polis en de mogelijke alternatieven en verbetermogelijkheden. “Dit laagdrempelig adviesloket is er met name voor consumenten die niet in gesprek wilden over hun polis. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende vertrouwen in de oorspronkelijk adviseur of verzekeraar hebben. Het is goed dat ook zij nu kosteloos toegang krijgen tot hersteladvies”, aldus De Vries. 

Wie het digitale adviesloket bezoekt kan daar een afspraak met een adviseur inplannen, documenten uploaden en zogeheten hersteladvies krijgen. Dit advies heeft betrekking op een individuele polis, geeft inzicht in de belangrijkste eigenschappen van de polis (zoals de kosteninhoudingen en te verwachten eindopbrengst) en brengt in kaart welke alternatieven er bij de betrokken verzekeraar zijn. Gewaarborgd is dat de betreffende verzekeraar of tussenpersoon geen invloed heeft op het advies. De advieskosten worden door het Verbond betaald en vervolgens doorberekend aan de eigen leden. Het adviesloket heeft een tijdelijk karakter en is toegankelijk voor alle consumenten met een beleggingsverzekering. De opzet van het loket is getoetst door de toezichthouder AFM en akkoord bevonden.

Consumentenbond

Voor een verderstrekkend advies, dat ook betrekking heeft op de algehele financiële planning, mogelijke juridische procedures of het aanbod van andere marktpartijen, verwijst het adviesloket naar www.adfiz.nl en www.advieskeuze.nl, een dienst van de Consumentenbond. Meer achtergrondinformatie en bijvoorbeeld een ‘stappenplan’ voor activering is daarnaast te vinden op een webspecial van het Nibud, die het Verbond mede mogelijk heeft gemaakt.

Femke de Vries van de AFM roept consumenten die nog geen hersteladvies hebben ingewonnen op om dit alsnog te doen. “Ik hoop van harte dat klanten zich verdiepen in hun polis en hun financiële situatie en in actie komen wanneer dat nodig is, via dit adviesloket of via hun eigen adviseur”, aldus De Vries.