woensdag, 6. juli 2016 - 12:09

Bestuur Centrale Ondernemingsraad politie treedt tijdelijk terug

Bestuur Centrale Ondernemingsraad politie treedt tijdelijk terug
Foto: MV
Den Haag

De leden van het dagelijks bestuur (DB) van de Centrale Ondernemingsraad politie treden gedurende de tijd van het ingesteld onderzoek tijdelijk terug uit hun bestuurlijke functie.

De DB-leden hebben de overtuiging dat het vertrouwen meer en meer deuken heeft opgelopen en stappen daarom terug. Zij blijven staan voor het vele werk wat is verricht. Ook stellen ze zich beschikbaar voor het werk wat nog gedaan moet worden, echter nemen afstand van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het voornaamste doel is om rust te brengen binnen de COR en het herstellen van vertrouwen. De DB-leden willen het functioneren van de COR niet in de weg staan en hebben daarom zelf besloten om, in het algemeen belang, zich tijdelijk terug te trekken als lid van het dagelijks bestuur.

Reactie Anja Nijs

Tijdelijk voorzitter Anja Nijs; ‘Ik respecteer het besluit van de DB-leden en vind het ontzettend moedig dat zij tijdens het onderzoek een stap terug doen. De missie van onze COR is het terugwinnen van vertrouwen en tegelijkertijd onverslapt doorgaan met het behartigen van de belangen van alle politiemensen die nu in een belangrijke fase van de personele reorganisatie terecht zijn gekomen. Groot respect voor de gedrevenheid waarmee de DB-leden ontzettend veel werk hebben verricht en zich ook nog beschikbaar stellen om de COR verder te helpen.’