dinsdag, 12. juli 2016 - 14:06

Vastgoed transacties overheid openbaar

 Vastgoed transacties overheid openbaar
Foto: SXC
Den Haag

Vanaf 12 juli 2016 staan alle verkooptransacties van het Rijksvastgoedbedrijf over het jaar 2015 op https://data.overheid.nl. Het gaat om gegevens van bijvoorbeeld verkochte leegstaande kantoren, kazernes, rechtbanken en gevangenissen.

Het openbaar maken van alle verkoopgegevens is een eerste stap. De komende drie jaar worden ook andere datasets over vastgoed van het Rijk voor iedereen toegankelijk. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over huur en aankoop van vastgoed, een overzicht van alle gebouwen en gronden van het Rijk, (ver)bouw- en renovatieprojecten, kunst in en bij rijksgebouwen, monumenten in staatsbezit en gegevens over verhuur en pacht. Na publicatie worden alle gegevens regelmatig geactualiseerd. Alleen commercieel vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens worden niet gepubliceerd.
 
Vooral met het openbaar maken van koop- en verkoopgegevens levert het Rijksvastgoedbedrijf een bijdrage aan een transparantere vastgoedmarkt. Taxateurs kunnen hun taxaties daarmee professioneel onderbouwen, reële vastgoedwaarderingen zijn belangrijk voor (internationale) institutionele beleggers. Verder sluit het beschikbaar stellen van datasets aan bij hoe het Rijk in het algemeen met gegevens om wil gaan: ‘alles is openbaar, tenzij’. Zo veel mogelijk gegevens worden vrij toegankelijk. Iedereen mag deze open data gebruiken, zonder bronvermelding of beperking in wat met de data mogelijk is.

Categorie:
Provincie: