woensdag, 27. juli 2016 - 20:41 Update: 28-07-2016 9:08

Stichting Laurens door inspectie onder verscherpt toezicht gesteld

Stichting Laurens onder verscherpt toezicht
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Laurens te Rotterdam (Stichting Laurens) voor een periode van 8 maanden onder verscherpt toezicht gesteld.

Volgens de inspectie voldoet de zorg die Stichting Laurens biedt niet aan de normen. De inspectie heeft er niet voldoende vertrouwen in dat Stichting Laurens zonder extra maatregelen binnen een redelijke termijn de tekortkomingen kan opheffen.

Het verscherpt toezicht is gericht op de verpleeghuizen van Stichting Laurens die ouderenzorg leveren op basis van de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast richt het verscherpt toezicht zich op de thuiszorg die Stichting Laurens levert.

De belangrijkste conclusies

Stichting Laurens voldoet niet aan alle normen voor goede en veilige zorg. Hierdoor zijn er risico’s voor de cliëntveiligheid. Stichting Laurens weet al langere tijd dat er problemen zijn. Maar het lukt Stichting Laurens niet om de kwaliteit van zorg op het vereiste niveau te brengen.

Er wordt niet genoeg geleerd van incidenten en calamiteiten. Deze gebeurtenissen worden niet goed geanalyseerd. Daardoor worden niet de juiste verbetermaatregelen geformuleerd. En de verbetermaatregelen die geformuleerd worden, worden niet altijd uitgevoerd. Daarnaast worden de verbetermaatregelen niet altijd doorgevoerd bij andere locaties. Zo wordt niet voorkomen dat een dergelijke ernstige gebeurtenis nog een keer gebeurt.

De IGZ maakt zich ook zorgen over de personeelsbezetting in combinatie met alle taken die medewerkers moeten uitvoeren. Medewerkers kunnen hierdoor onvoldoende de zorg en ondersteuning geven die de cliënt nodig heeft.

De inspectie wil resultaat zien bij Stichting Laurens. De vastgestelde tekortkomingen moeten binnen acht maanden worden weggenomen. De inspectie zal in de komende tijd de ontwikkelingen bij Stichting Laurens nauwlettend volgen. Onder andere door het doen van onverwachte toezichtbezoeken.