vrijdag, 12. augustus 2016 - 12:07 Update: 12-08-2016 12:35

Amnesty International bezorgd over bedreigingen Nada Kiswanson

Amnesty International bezorgd over bedreigingen Nada Kiswanson
Foto: Amnesty International
Den Haag/Amsterdam

Amnesty International maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende doodsbedreigingen en intimidatie van Nada Kiswanson. Dit heeft de organisatie bekendgemaakt.

Kiswanson is de permanente vertegenwoordiger van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq bij het Internationaal Strafhof in Nederland. Lees onze verklaring naar aanleiding van het vandaag verschenen artikel in de NRC.

'Onacceptabel'

Het is onacceptabel dat Kiswanson wordt bedreigd en daardoor wordt belemmerd in haar werk. Amnesty staat wereldwijd, en dus ook in Nederland, vierkant achter mensenrechtenverdedigers als Nada Kiswanson. Daarnaast is Amnesty geschokt door het feit dat Nada Kiswanson en haar familie zijn bedreigd doordat een persoonlijk e-mailaccount van een senior medewerker van Amnesty Nederland is gehackt.

We roepen de Nederlandse overheid op om op het hoogste niveau publiekelijk te verklaren dat deze ernstige bedreigingen, die mogelijk uit het buitenland afkomstig zijn, onacceptabel zijn op Nederlands grondgebied. 

Beschermen

Naast de al genomen beveiligingsmaatregelen moet het lopende politieonderzoek naar de voortdurende doodsbedreigingen, de hoogste prioriteit krijgen. De Nederlandse staat is verplicht om mensenrechtenverdedigers als Nada Kiswanson te beschermen.

De Nederlandse regering moet zo snel mogelijk relevante beschermingsmechanismen voor mensenrechtenverdedigers instellen. Er dient in ieder geval snel een centraal aanspreekpunt (‘focal point’) te komen voor medewerkers van internationale organisaties die zich bezighouden met internationale rechtspraak.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet ervoor zorgen dat de Nederlandse regering op proactieve wijze voldoet aan haar verplichtingen als gastland voor het Internationaal Strafhof. 

De Nederlandse autoriteiten moeten de veiligheid en bescherming garanderen van iedereen die in Nederland werkt aan kwesties die gaan over internationale rechtspraak en hun adequate toegang bieden tot beschermingsmechanismen. Dit geldt in het bijzonder in Den Haag, een stad die zich profileert als shelter city voor mensenrechtenverdedigers en als internationale stad van Vrede en Recht.