maandag, 15. augustus 2016 - 15:49 Update: 15-08-2016 15:51

Rechtbank: wegsturen Yuri van Gelder was goede beslissing NOC*NSF

Rechtbank: wegsturen Yuri van Gelder was goede beslissing NOC*NSF
Foto: SXC
Arnhem

Turner Yuri van Gelder heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen NOC*NSF verloren. Dat betekent dat NOC*NSF niet hoeft terug te komen op de beslissing om Yuri van Gelder niet meer te laten deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dit bepaalde de rechtbank Gelderland vrijdag 12 augustus 2016 in een zogenoemd kop-staartvonnis. De rechtbank openbaart nu het uitgewerkte vonnis.

Nederlandse deelnemers aan de Olympische spelen moeten zich inspannen om maximaal sportieve prestaties te leveren. Ook moeten zij zich als goed lid van het team gedragen, zowel bij de sportbeoefening als daarbuiten. Van Gelder heeft zich aan deze verplichtingen niet gehouden. Ondanks de nodige waarschuwingen is sprake geweest van een nacht doorzakken, midden in een trainings- en wedstrijdprogramma. Vervolgens is hij niet verschenen op een training. Van Gelder had op de hoogte moeten zijn van die training. In plaats van naar die training te komen lag Van Gelder tot 3 uur in de middag in zijn bed, klaarblijkelijk een roes uit te slapen. Dit gedrag is ondermijnend voor het team en heeft, mede gezien het verleden van Yuri van Gelder, geleid tot een vertrouwensbreuk met zijn trainer en NOC*NSF. Dit geldt des te meer nu Van Gelder te kennen gaf niet in te zien dat hij iets verkeerds had gedaan.

2 keer gehoord

Van Gelder is tot 2 keer toe gehoord, voordat het besluit is genomen hem naar huis te sturen. Er is geen sprake van een lichtvaardig of onzorgvuldig genomen besluit.

De rechtbank Gelderland oordeelt dat het NOC*NSF in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat hier sprake was van ernstige tekortkomingen. Dat geldt ook voor de beslissing om Van Gelder uit te sluiten van verdere deelname aan de Spelen

Categorie:
Provincie: