vrijdag, 26. augustus 2016 - 8:53 Update: 26-08-2016 8:54

Van der Steur wil jihadstrijder langer in voorarrest kunnen houden

Van der Steur wil jihadstrijder langer in voorarrest kunnen houden
Foto: Min. Veiligheid en Justitie
Den Haag

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil ruimere mogelijkheden om teruggekeerde jihadstrijders die verdacht worden van een terroristisch misdrijf in voorlopige hechtenis te kunnen houden. 'Dit om méér tijd te hebben om bewijs te verzamelen', zo heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Doel is verbetering van de strafrechtelijke mogelijkheden om terrorisme effectief te bestrijden. Nu kunnen terrorismeverdachten maximaal 20 dagen worden vastgehouden op basis van een verdenking. Om de voorlopige hechtenis te kunnen verlengen is een sterkere verdenking (ernstige bezwaren) tegen de verdachte vereist. Hierdoor ontstaat de kans dat de verdachte moet worden vrijgelaten, terwijl het onderzoek nog in volle gang is.

30 dagen langer

Van der Steur vindt dat het OM, in geval van terrorisme, een verdachte ook zonder sterkere verdenking nog dertig dagen langer moet kunnen vasthouden. Daarbij denkt de minister aan zaken waarin ingewikkeld (forensisch) onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld naar inbeslaggenomen gegevensdragers. Deze zijn vaak moeilijk toegankelijk (gemaakt) en bevatten doorgaans geschriften in vreemde talen. Dergelijk onderzoek neemt dus de nodige tijd in beslag.

Door de uitkomsten van het onderzoek, kan de verdenking dan mogelijk pas op een later moment sterker worden. Dit zou kunnen betekenen dat er na de bewaring nog geen sprake is van ernstige bezwaren en dus ook niet van verlenging van de voorlopige hechtenis. ‘Dat is onwenselijk’, aldus de minister. 

‘Immers, méér nog dan bij andere misdrijven, geldt bij terroristische misdrijven dat je met effectieve opsporing ook kunt voorkomen dat daders nieuwe gruweldaden plegen.’  Overigens houdt de rechter de bevoegdheid om de voorlopige hechtenis op te heffen en onder voorwaarden te schorsen.

Motie

De maatregel vloeit voort uit een motie van de Kamerleden Segers en Samsom. Hierin wordt de regering verzocht de bestaande mogelijkheden voor voorlopige hechtenis van teruggekeerde jihadstrijders te inventariseren en zo nodig met voorstellen te komen voor (verdere) verruiming. Van der Steur wil nog voor het einde van het jaar een wetvoorstel bij de Tweede Kamer indienen.

Categorie:
Provincie: