woensdag, 31. augustus 2016 - 15:49 Update: 31-08-2016 16:23

Oud-informant MIVD krijgt meer dan een miljoen schadevergoeding van de Staat

Oud-informant MIVD krijgt meer dan een miljoen schadevergoeding van de Staat
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nederlandse Staat moet van de rechtbank in Den Haag 1.167.000 euro aan schadevergoeding betalen aan een Nederlandse zakenman die in de periode 2006-2007 in Afghanistan door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD, onderdeel van het Ministerie van Defensie) feitelijk is ingezet als informant en agent.

Het gaat om Ibrahiim A. die in Afghanistan een bouwbedrijf had opgezet als dekmantel om te kunnen spioneren voor de Militairen Inlichtingen- en Veiligheidsdiest (MIVD). Zo zou A. wapens hebben  geregeld voor Nederlandse militairen en gezorgd hebben voor stempels en paspoorten. De zakenman had een breed maatschappelijk en politiek netwerk in Afghanistan, ook binnen de hogere politieke echelons. Vorig jaar oordeelde de rechtbank al dat de MIVD onvoldoende aan zijn zorgplicht tegenover A. had voldaan. Toen A. halverwege 2007 niet meer nodig was, werd hij door de geheime dienst in de steek gelaten. Hij moest halsoverkop Afghanistan verlaten, zijn bedrijf achterlaten en ook werd hij bedreigd. De rechter is van mening dat de MIVD onzorgvuldig is geweest met het afbouwen van de werkzaamheden van A.

A. heeft al zijn bedrijfsactiviteiten moeten staken en eist nu een schadevergoeding van vijf miljoen euro van de Staat. De rechter heeft geoordeeld dat de Staat inderdaad een schadevergoeding moet uitkeren. Maar de rechtbank heeft er oog voor dat de bedreigingen pas twee jaar nadat hij Afghanistan had verlaten begonnen. Daardoor vindt de rechter het onzeker of het onzorgvuldig afbouwen van de relatie volledig geleid heeft tot de geleden schade. 

De rechtbank komt tot het oordeel dat 60% van de schade is veroorzaakt door de onrechtmatige daad van de MIVD, en voor het resterende deel aan andere oorzaken is toe te schrijven. De Staat had terecht aangevoerd dat de schade ook door andere gebeurtenissen kon zijn veroorzaakt, gelet op de vele zakelijke activiteiten van de zakenman, terwijl niet valt uit te sluiten dat de schade ook zou zijn geleden als de Staat zijn zorgplicht wel was nagekomen en de relatie van de MIVD met de zakenman gedegen had afgebouwd. De rechtbank heeft de totale schade begroot op € 1.945.000 en de Staat veroordeeld om 60% daarvan, ofwel € 1.167.000, aan de zakenman te betalen bij wijze van schadevergoeding.