vrijdag, 2. september 2016 - 9:27 Update: 02-09-2016 11:03

CE Delft: Sluiting twee nieuwe kolencentrales noodzakelijk voor CO2-reductie

Rechter eist dat Nederland in 2020 minimaal 25% CO2-reductie realiseert
Foto: Archief EHF
Delft

Om aan de CO2-reductie te kunnen voldoen, zoals is bepaald in de Urgenda-uitspraak waarbij Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen moet beperken tot 25% ten opzichte van het niveau in 1990, zullen ook één of twee nieuwe kolencentrales moeten worden gesloten. Dit blijkt uit een rapport van CE Delft dat vrijdag is gepubliceerd.

'Om de doelstelling van 25% CO2-reductie in 2020 te halen, is een extra broeikasgasreductie nodig van 15 miljoen ton', aldus CE Delft. Met een slim samengesteld pakket van CO2-reductiemaatregelen kan per saldo zonder maatschappelijke kosten worden voldaan aan de Urgenda-uitspraak. 

Sluiten nieuwe kolencentrales en CO2-afvang

Het sluiten van één of twee nieuwe kolencentrales en CO2-afvang (CCS) in de industrie maken deel uit van dit meest kosteneffectieve pakket. Als ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. De maatschappelijke kosten bedragen dan jaarlijks zo’n 400 tot 600 miljoen euro en de kosten voor huishoudens stijgen dan met 50 tot 80 euro per jaar. 

Categorie:
Provincie: