maandag, 5. september 2016 - 9:43 Update: 05-09-2016 11:19

Vier van de zes mensapen met uitsterven bedreigd, populatie reuzenpanda toegenomen

Vier van de zes mensapen met uitsterven bedreigd, populatie reuzenpanda toegenomen
Amsterdam

Voor vier van de zes mensapen is de situatie verder verslechterd.

De dieren staan op de nieuwe Rode lijst van natuurbeschermingsorganisatie IUCM, International Union for conservation of Nation, nu te boek als ernstig bedreigd. Dat is de hoogste risicocategorie op de lijst  Dit meldt onder meer de NOS maandag. De lijst werd zondag gepubliceerd. Uit de gegevens van IUCN blijkt dat de grote mensapen nog maar een stap verwijderd zijn van uitsterven. Het gaat dan om de oostelijke laaglandgorilla, de westelijke laaglandgorilla, de Borneose orang-oetan en de Sumatraanse orang-oetan. Maar ook de overige twee soorten mensapen, de chimpansee en de dwergchimpansee (bonobo) worden in hun voortbestaan bedreigd.

Gert Polet van het Wereld Natuur Fonds (WNF) tegen de NOS: 'Vooral de oostelijke gorilla heeft het heel slecht te verduren. Die is echt al met zeventig procent achteruitgegaan. Er zijn er nog ongeveer 3800 over.' De grootste bedregingen voor de dieren vormen de jacht, de stroperij, mijnbouw en het verlies van leefgebied.

Maar er is ook goed nieuws. Door bescherming en het aanplanten van bossen is de populatie van de reuzenpanda toegenomen. ZIjn status daarom veranderd van 'bedreigd' naar 'kwetsbaar'. Ook de populatie Tibetaanse antilopes en Australische langoorhaasratten is door beschermingsmaatregelen toegenomen.