zaterdag, 10. september 2016 - 19:46

Akzo Nobel in Twente onder verscherpt toezicht SodM

Akzo Nobel in Twente onder verscherpt toezicht SodM
Foto: fbf
Hengelo

Akzo Nobel in Hengelo is door de Inspectie SodM onder verscherpt toezicht gesteld.

Het verscherpte toezicht vindt plaats vanwege onlangs vastgestelde lekkages van diesel en mogelijk pekel bij boorputten, en vanwege een groot aantal lekkages van pekel en brakwater uit transportleidingen sedert 2014. Ook schiet de wijze en het tijdstip van melden aan SodM van lekkages uit putten en transportleidingen tekort. Daarnaast heeft er een ongeautoriseerde her-ingebruikname plaatsgevonden van een transportleiding na een recente lekkage. In enkele gevallen betreft het verontreinigingen die het gevolg zijn van lekkages die langere tijd onopgemerkt zijn gebleven.

“Akzo heeft SodM nog niet kunnen overtuigen dat zij met een gepast gevoel van urgentie en begrip de problemen van zowel de lekkende boringen als de al langer voorkomende lekkages van hun pijpleidingen aanpakt”, zegt Inspecteur-generaal der Mijnen, Harry van der Meijden.

Het verscherpte toezicht houdt onder meer in dat een speciaal team van inspecteurs onder dagelijkse leiding van de Inspecteur-generaal der Mijnen er op toeziet dat Akzo haar verantwoordelijkheden neemt. 

Categorie:
Provincie: