donderdag, 15. september 2016 - 10:14 Update: 15-09-2016 13:42

Eerstejaarsstudenten blijven massaal thuiswonen door leenstelsel

Eerstejaarsstudenten blijven massaal thuiswonen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit een voorpublicatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 blijkt dat het percentage thuiswonende eerstejaarsstudenten enorm is gestegen ten opzicht van het vorige studiejaar. Ging vorig jaar nog 28 procent van de startende bachelorstudenten op kamers, dit jaar is dat nog maar 13 procent. Bijna de helft van deze studenten geeft aan thuis te blijven wonen vanwege het studievoorschot.

Directeur Ardin Mourik: “Kences heeft – met het oog op het studievoorschot – de afgelopen jaren scenario’s laten doorrekenen op basis van de verwachte toename van het aantal thuiswonende studenten als gevolg van het studievoorschot.

We moeten nu constateren dat deze verwachte toename inderdaad werkelijkheid is geworden. Dit kan mogelijk grote gevolgen hebben voor studentenparticipatie, de keuzevrijheid van studenten voor studiesteden en de verdere ontwikkeling van kennissteden. Natuurlijk kunnen we nog niet met zekerheid stellen dat dit een blijvend effect is, maar op basis van eerdere scenario’s is die verwachting er wel.”

Kamertekort niet vanzelf opgelost

De toename van het aantal thuiswonende studenten heeft op het totaal aantal uitwonende studenten nu nog een gering effect.

Categorie:
Provincie: