maandag, 19. september 2016 - 13:32 Update: 19-09-2016 15:53

Twee agenten vervolgd voor dood Mitch Henriquez

Twee agenten vervolgd voor dood Mitch Henriquez
Den Haag

Twee van de vijf politiemensen, die in juni vorig jaar in Den Haag waren betrokken bij de aanhouding van de 42-jarige Arubaanse Mitch Henriquez die een dag na zijn aanhouding in het ziekenhuis overleed, zullen door het Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

‘Wat de rechter uiteindelijk ook beslist en wat de uitkomst van het interne onderzoek ook zal zijn, vast staat nu al dat deze zaak voor veel personen grote impact heeft en veel verdriet met zich meebrengt’, reageert politiechef Paul van Musscher van de politie-eenheid Den Haag.

Vertrouwen

Van Musscher: ‘We hebben kennis genomen van de beslissing van het Openbaar Ministerie. Deze zaak raakt de complexiteit van het vak. Wij moeten vooruit stappen en ingrijpen als dat nodig is. Dat verwacht de maatschappij van ons. We hebben het geweldsmonopolie en het is een groot goed dat het optreden van de politie kritisch getoetst kan worden als daarvoor aanleiding is.’

Intern onderzoek

Naast het strafrechtelijke onderzoek draait er nog een intern onderzoek van de politie naar de vijf politiemedewerkers. ‘De onderzoekers toetsen hierbij samen met externe experts op welke manier de betrokken politiemensen hun vak hebben uitgevoerd tijdens de aanhouding’, legt de politiechef uit. ‘Dit najaar wordt dit interne onderzoek afgerond. De beslissing van het Openbaar Ministerie staat los van de uitkomsten van het interne onderzoek.’

Traject

Aan zowel de beslissing van het OM als de uitslag van het interne onderzoek is een maandenlang traject voorafgegaan. Zoals gebruikelijk in zaken waarbij door optreden van de politie mensen gewond raken of om het leven komen, startte de Rijksrecherche meteen na het overlijden van Mitch Henriquez een onderzoek. Aansluitend startte de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie-eenheid Den Haag een intern onderzoek.

Openbaar Ministerie (OM)

'De belangrijkste vraag in dit strafrechtelijke onderzoek was of de wijze waarop Mitch Henriquez werd aangehouden, voldeed aan de eisen die de politie in acht moet nemen bij het toepassen van geweld', meldt het OM maandag. De voorlopige conclusie van het OM is dat het handelen van de twee politieagenten die vervolgd worden, niet aan deze eisen voldeed. Mitch Henriquez vormde naar oordeel van het OM niet zo’n groot gevaar dat de mate van geweld die is gebruikt, geoorloofd was. Er hadden dus andere geweldshandelingen kunnen en moeten worden toegepast om de aanhouding te voltooien en het verzet te staken.

Verstikking

Het NFI heeft onderzocht welk geweld ertoe heeft geleid dat Mitch Henriquez om het leven is gekomen. Op basis van het NFI-rapport concludeert het OM dat Mitch Henriquez is overleden door verstikking, waarschijnlijk veroorzaakt door geweld op zijn hals, waarbij het geweld op zijn neus en het gebruik van pepperspray tevens een rol kunnen hebben gespeeld. Van de twee agenten die vervolgd worden, paste één de nekklem toe en de ander heeft hem op de neus geslagen en pepperspray gebruikt.

Uit het onderzoek is - naar het oordeel van het OM - niet gebleken dat de twee agenten die vervolgd worden, uit waren op de dood van Mitch Henriquez. Daarom is naar het voorlopig oordeel van het OM sprake van mishandeling met de dood ten gevolg. Omdat over de juridische kwalificatie van feitelijke handelingen in elke zaak discussie mogelijk is, legt het OM de twee agenten in dit geval ook doodslag dan wel dood door schuld ten laste. Zo geeft het OM aan de rechter de ruimte om zo nodig tot een andere juridische kwalificatie te komen.

De drie agenten die niet worden vervolgd, hebben geen geweldshandelingen verricht die het overlijden van Mitch Henriquez mede kunnen hebben veroorzaakt. Hun handelingen zijn, kortgezegd, toegestaan bij het verrichten van een aanhouding. Verder is niet gebleken dat hun handelingen waren gericht op het bewust ondersteunen van het geweld van de twee agenten die wel worden vervolgd.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: