woensdag, 21. september 2016 - 11:25 Update: 21-09-2016 17:33

Slachtoffer seksfilmpje Facebook verliest kort geding tegen ROC West-Brabant

Slachtoffer Facebookfilmpje verliest kort geding tegen ROC West-Brabant
Foto: SXC
Breda

Het ROC West-Brabant hoeft niet mee te werken aan een onderzoek naar de inloggegevens van degene die in januari 2015 een seksfilmpje van Chantal uit Werkendam op Facebook plaatste.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde vandaag dat het ROC niet onrechtmatig heeft gehandeld door het algemene privacybelang van haar leerlingen te laten prevaleren boven het individuele belang van Chantal.

Inbreuk op privacy

Het ROC weigerde medewerking aan het onderzoek omdat dat een te grote inbreuk op de privacy van zijn 2500 leerlingen zou vormen. Bovendien zouden er ook nog andere manieren zijn om de identiteit van de plaatser te achterhalen. De school stelt dat bij het onderzoek de privacy van alle leerlingen en medewerkers geschonden wordt, omdat hun inlogcodes en browsegeschiedenis dan zichtbaar worden.

Strafrechtelijk onderzoek

Volgens de voorzieningenrechter heeft Chantal niet aannemelijk kunnen maken dat er geen andere, minder bezwaarlijke manieren zijn om de identiteit van de plaatser te achterhalen. Zo loopt er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek dat opheldering kan bieden. Hoewel dit onderzoek volgens Chantal momenteel stil ligt, zijn de beschikbare computergegevens bevroren, zodat deze voorhanden blijven voor onderzoek.

Getuigenverhoor

Bovendien hadden de zes leerlingen van wie de eisende partij vermoedt dat ze het filmpje mogelijk geplaatst hebben door een rechter gehoord kunnen worden in een voorlopig getuigenverhoor. Ook had aan hen toestemming voor het verwerken van hun gegevens gevraagd kunnen worden. Dat alles is echter niet gebeurd.

De rechtbank neemt ten slotte in aanmerking dat de vordering er op gericht is om een schadeclaim te kunnen ontwikkelen en niet tot doel heeft een einde te maken aan een onrechtmatige situatie die nog steeds voortduurt. Het onrechtmatig handelen, hoe verwerpelijk ook, is al geruime tijd voorbij. Tegen de beslissing van de voorzieningenrechter kan nog beroep worden ingesteld

Categorie:
Provincie: