woensdag, 21. september 2016 - 18:20 Update: 21-09-2016 22:14

HTM en RET weer 'in beeld' bij aanbesteding nieuwe busconcessies

HTM en RET weer 'in beeld ' bij aanbesteding nieuwe busconcessies
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam/Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft ter voorbereiding op het verlenen van nieuwe concessies (contracten) voor het busvervoer in de regio een voorlopige keuze gemaakt tussen inbesteden of aanbesteden.

De concessieverlening voor het streekbusvervoer in Haaglanden en Voorne-Putten en Rozenburg wordt via een openbare aanbesteding gerealiseerd. Voor het busvervoer in Den Haag en Rotterdam onderzoekt de MRDH de mogelijkheden om de concessies onderhands te gunnen aan respectievelijk HTM en RET (inbesteden).

Harde randvoorwaarden gesteld aan inbesteding

Vanuit de historische band tussen stad en vervoerbedrijf, biedt de Metropoolregio HTM en RET de kans om te bewijzen dat een inbesteding het beste resultaat oplevert voor de reizigers. De MRDH stelt daarom een aantal harde randvoorwaarden aan inbesteding van het busvervoer.

Prijs-kwaliteitverhouding verbeteren

Zo moet de prijs-kwaliteitverhouding ten opzichte van de huidige busconcessies verbeteren, en moeten er ambitieuze afspraken komen over de wijze waarop in de nieuwe concessie 100% zero emissie wordt gerealiseerd. 

Om een definitief besluit te kunnen nemen over onderhandse gunning aan HTM en RET, moeten deze afspraken uiterlijk op 30 juni 2017 zijn vastgelegd in overeenkomsten. Blijkt het niet mogelijk om op tijd de gewenste afspraken te maken, dan zullen de stadsbusconcessies alsnog worden aanbesteed.

Concessieverlening

De nieuwe busconcessies starten in de periode 2018 - 2019. In oktober stelt de Metropoolregio het ontwerp-Programma van Eisen vast. Samen met de voorlopige keuze voor het onderhands gunnen van de busconcessies voor Den Haag en Rotterdam stuurt de Metropoolregio het ontwerp- Programma van Eisen aan de gemeenten voor een zienswijzeprocedure. 

In maart 2017 beslist de Metropoolregio definitief over het Programma van Eisen. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt over het inbesteden of aanbesteden van de stadsbusconcessies.

Categorie:
Provincie: