vrijdag, 23. september 2016 - 11:38

Bussemaker neemt maatregelen tegen stagediscriminatie

Bussemaker neemt maatregelen tegen stagediscriminatie
Den Haag

Leerbedrijven die discrimineren komen daar te makkelijk mee weg. Minister Bussemaker vindt de stagediscriminatie onacceptabel en kondigt maatregelen aan.

Migrantenjongeren moeten meer moeite doen om een stageplek te krijgen dan autochtone leeftijdsgenoten, bleek onlangs uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS.) De discriminatie is niet altijd bewust en richt zich veelal op meisjes met een hoofddoek en jongeren waarvan werkgevers denken dat ze ‘risicovol’ zijn.

Studenten en scholen kiezen er vaak voor om de discriminatie te omzeilen in plaats van aan te vechten. Ze gaan liever op zoek naar een andere stageplaats, bijvoorbeeld bij een allochtone werkgever, dan dat ze de discriminatie aankaarten, aldus het KIS.

Ontoelaatbaar

‘Leerbedrijven die aan de deur bewust of onbewust onderscheid maken op basis van huidskleur, geloof of afkomst moeten daarop worden aangesproken en, als dat niet voldoende is, worden aangepakt. Stagediscriminatie is ontoelaatbaar’, aldus Bussemaker. ‘Daarom roep ik elke student op om stagediscriminatie altijd te melden. En ik verwacht van scholen dat ze er altijd serieus werk van maken.’

Bussemaker wil de bereidheid vergroten om stagediscriminatie aan te kaarten. Dat gebeurt onder andere door studenten en docenten met trainingen en handreikingen bewuster te maken van discriminatie. Met ingang van dit schooljaar starten in vijf steden trainingen waar mbo-scholieren en -personeel discriminatie leren herkennen. Verder wil de bewindsvrouw verkennen of anoniem solliciteren als onderdeel van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Bedrijfsbezoeken

Als allochtone jongeren eenmaal een stageplek hebben gevonden, blijkt de kans dat ze daarna bij de werkgever in dienst kunnen treden even groot als die van autochtone mbo-studenten. Daarom maakt Bussemaker budget beschikbaar om in 2017 een proefproject te starten met bliksemstages en bedrijfsbezoeken, zodat jongeren en werkgevers elkaar al eerder leren kennen. Verder is in september 2016 bij een aantal onderwijsinstellingen een project gestart om mbo-4 studenten nieuwe mbo-2 stagiairs op een goede manier te introduceren en te coachen bij leerbedrijven.

Nu is al geregeld dat bedrijven die discrimineren de status van leerbedrijf verliezen. Deze bedrijven kunnen dan geen gebruik meer maken van stagiairs.

Categorie:
Provincie: